Europoseł Zalewska: Skandaliczne głosowanie europosłów z Polski ws. zmian w traktatach

fot. Radio Rodzina

Najważniejsze kwestie związane z bieżącą sesją plenarną PE w Strasburgu, szczególnie głosowaniami nad zmianami unijnych traktatów oraz bieżąca sytuacja polityczna w kraju – były tematem konferencji europoseł Anny Zalewskiej.

W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad zmianami traktatów. Przeciw zmianom opowiedzieli się europosłowie z PiS, PO i PSL. Za projektem było siedmiu europosłów Nowej Lewicy zasiadających we frakcji Socjalistów i Demokratów oraz deputowana z Polski 2050 Róża Thun. Parlament większością głosów przyjął propozycje zmian.

Europoseł mówi o konsekwencjach wprowadzenia zmian w traktatach.

Obowiązkowa waluta Euro dla wszystkich krajów członkowskich oraz zabranie kompetencji obywatelom Polski w istotnych kwestiach tj. budżecie, podatkach i polityce zagranicznej.


Europoseł będzie naszym Porannym Gościem w poniedziałek {27.11) o godz. 8.10. ZAPRASZAMY.

Obecna wersja traktatów weszła w życie 1 grudnia 2009 roku. Parlament Europejski w swojej propozycji między innymi wskazuje na potrzebę ustanowienia Unii Obrony ze swoimi jednostkami wojskowymi, znacznego zwiększenie liczby obszarów, w których decyzje dotyczące działań są podejmowane większością kwalifikowaną i w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. PE chce kwalifikowanej większości między innymi w podejmowaniu decyzji o sankcjach, w sprawach etapów pośrednich procesu rozszerzenia, proponuje również, aby wspólne zamówienia i rozwój uzbrojenia były finansowane przez Unię ze specjalnego budżetu podlegającego współdecyzji i kontroli parlamentarnej.


Procedura wprowadzenia istotnych zmian do traktatów, takich jak rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji, zakresu uprawnień UE przebiega w określony sposób. Najpierw rząd każdego państwa członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja Europejska mogą przedkładać Radzie Unii Europejskiej propozycje zmiany traktatów. Propozycje te są przekazywane przez Radę, Radzie Europejskiej (złożonej z szefów państw i rządów państw członkowskich) oraz notyfikowane parlamentom narodowym. Jeżeli Rada Europejska podejmie decyzję o rozpatrzeniu proponowanych zmian, jej przewodniczący zwołuje konwent złożony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów państw lub rządów państw członkowskich, Parlamentu i Komisji. Konwent rozpatruje propozycje zmian i przyjmuje, w drodze konsensusu, zalecenie dla konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich.
Następnie przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje konferencję przedstawicieli państw członkowskich, co ma na celu przyjęcie, również w drodze konsensusu, proponowanych zmian w traktatach.

inf. wł./IAR

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content