W nowej elektrociepłowni w Siechnicach uruchomiono już kotłownię szczytowo-rezerwową

Foto: Mat. Pras.

Nowa kotłownia szczytowo-rezerwowa została już oddana do eksploatacji. To kolejny ważny etap inwestycji realizowanej przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

– Oddana właśnie do eksploatacji kotłownia szczytowo-rezerwowa to istotny etap w przygotowaniach do uruchomienia nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Już dziś jest ona gwarantem utrzymania dostaw ciepła w najbliższym sezonie grzewczympodkreśla Dominik Wadecki, prezes zarządu KOGENERACJI. – Nasza inwestycja oparta jest na najlepszej dostępnej technologii i zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw oraz czystsze powietrze dla mieszkańców. Dzięki czyli o 61 procent. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznidodaje Dominik Wadecki.

Nowa, niskoemisyjna, przyjazna dla środowiska inwestycja budowana w Siechnicach zastąpi studwudziestoletni zakład zasilany węglem. Źródłem zasilania będzie gaz ziemny. Nowa jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła.

Rolą kotłów szczytowo – rezerwowych (KSR) jest praca w szczycie zapotrzebowania na ciepło, kiedy funkcjonowanie pracującego w podstawie bloku gazowo-parowego jest niewystarczające. Kotły wykorzystywane są również jako rezerwa w przypadku ewentualnych awarii podstawowych urządzeń produkcyjnych.

Uruchomienie kotłowni wymagało wielu żmudnych przygotowań. Wszystkie elementy infrastruktury musiały zostać „wpięte” do systemu rur dostarczających do zakładu gaz oraz wyprowadzających ciepło dla odbiorców. Po pierwszym uruchomieniu każdy z kotłów musiał przejść optymalizację oraz testy układów sterowania  i zabezpieczeń. Dopiero po spełnieniu wszystkich niezbędnych kryteriów oraz po wykonaniu ruchu próbnego kotłownia mogła być przekazana do eksploatacji.

Moc cieplna nowej siechnickiej elektrociepłowni osiągnie 315 MWt (dzisiaj 247 MWt), a moc elektryczna 179 MWe (dzisiaj 100 MWe). 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz pożyczek preferencyjnych z programów NFOŚiGW
(„Energia Plus” i „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021″).

Foto: Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content