Projekt budżetu Wrocławia na rok 2024

Mat. Pras.

Rekordowe 7 mld zł na wydatki związane z mieszkańcami – Wrocław przedstawił projekt budżetu na przyszły rok. Dochody według planu finansowego wyniosą 6,72 mld zł, co oznacza niższy niż w ostatnich latach deficyt – w wysokości 315 mln zł. Wrocław planuje też kolejne ważne inwestycje.

To kolejny projekt budżetu miasta przygotowany w świetle niekorzystnych reform podatkowych (dla Wrocławia skutkuje to ubytkiem dochodów w wysokości 1,75 mld zł od 2019 r.), inflacji czy wciąż zablokowanych pieniędzy z KPO oraz funduszy unijnych dla Polski.

Mimo wszystko stworzyliśmy budżet stabilny. Mam jednak nadzieję, że do Wrocławia, podobnie, jak do innych polskich miast, wpłyną niebawem wyczekiwane środki unijne. Drugą kwestią jest podział środków z PIT wedle należnej wysokości, opartej na faktycznej liczbie mieszkańców, rozliczających we Wrocławiu swój podatek – mówi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Projekt budżetu Wrocławia na przyszły rok przewiduje wyższe, niż w obecnym roku, dochody na poziomie 6,72 mld złotych. Głównym źródłem będą dochody własne (przede wszystkim 828 mln zł wpływu z podatków, 632 mln zł – z opłat czy 402 mln zł z usług).

Miasto planuje na przyszły rok rekordowe wydatki – 7,04 mld zł. Ma na nie wpływ inflacja, utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe, wzrost wynagrodzeń w gospodarce, ceny energii oraz koszty wywozu odpadów. Odbicie tych czynników jest zauważalne w wydatkach bieżących (6,14 mld zł), które względem planu na 2023 r. wzrosną o blisko 914 mln zł.

Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 315 mln złotych (o 500 mln zł niższy, niż w 2023 r.).

– To budżet przełomu. W przyszłym roku planujemy nadwyżkę bieżącą w wysokości 149 mln zł. To różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi. Przypomnę, że w kończącym się roku założyliśmy w tym obszarze deficyt na poziomie 217 mln zł – tłumaczy Marcin Urban, Skarbnik Wrocławia. – To również budżet oczekiwania na nową perspektywę unijną. Wciąż rosnące koszty wywołane przez inflację, mają swoje odbicie w wydatkach związanych z oświatą czy inwestycjami.

Dochody per capita (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) mają w przyszłym roku wynieść 9970 zł.

Foto: Mat. Pras.

OŚWIATA

Z oświatą, wychowaniem i edukacyjną opieką wychowawczą rokrocznie wiążą się największe wydatki. W przyszłym roku mają one wynieść łącznie 2,3 mld zł. To 1/3 wrocławskiego budżetu. Środki przeznaczone są m.in. na bieżące utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji. Subwencja oświatowa wyniesie zaledwie 1,22 mld zł.

Podobnie, jak w poprzednich latach, rządowa subwencja oświatowa będzie jednak niewystarczająca. W przyszłym roku pokryje tylko 53% wszystkich wydatków miasta na oświatę – podkreśla Sergiusz Kmiecik, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Miasto przeznaczy blisko 91 mln złotych na budowę i przebudowę szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i przedszkoli.

W budżecie zapisane zostaną pierwsze fundusze na budowę nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej. Obiekt jest już zaprojektowany i kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację. To będzie zupełnie nowa placówka dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków.

Dzięki tym funduszom kontynuowana będzie także m.in. budowa nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cynamonowej na Lipie Piotrowskiej. Rozbudowana będzie także szkoła podstawowa nr 6 przy ul. Gorlickiej.

INWESTYCJE

Na zadania z zakresu transportu i łączności miasto przeznaczy w przyszłym roku 18% wszystkich wydatków, czyli 1,28 mld zł. W budżecie inwestycyjnym zarezerwowano 809 milionów złotych.

Chcielibyśmy, by te środki były jeszcze większe. Tu szansą są oczywiście zamrożone fundusze europejskie i środki z Krajowego Planu Odbudowy. Wnioskowaliśmy o dotacje na budowę m.in. trasy tramwajowej na Maślice, ale KPO pozwoliłoby także uwolnić miejskie pieniądze, które już wydaliśmy na realizację trwających inwestycji i wówczas moglibyśmy rozpocząć nowe działania – mówi Marcin Urban.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano także kontynuację finansowania dla największych, miejskich inwestycji, które są już w trakcie realizacji. To między innymi 51,4 mln złotych na Aleję Wielkiej Wyspy (łącznie 263 mln zł). Trasa, łącząca Biskupin i Sępolno z południem Wrocławia, będzie przejezdna jeszcze w tym roku, a zakończona i rozliczona w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Podobnie będzie w przypadku ul. Pomorskiej, na którą w budżecie przeznaczono 48,8 mln zł. Łącznie, inwestycja będzie kosztować 68 mln zł i zostanie oddana do użytku w drugim kwartale 2024 roku. W budżecie zapisano także 27,6 mln zł na przebudowę ul. Wilkszyńskiej i Marco Polo oraz budowę drogi od ul. Kupieckiej do Jutrzenki. Urząd Miasta zaplanował również 15,6 mln złotych na pierwszy etap rewaloryzacji Bastionu Sakwowego, który zostanie zakończony w przyszłym roku.

Kolejne 47,6 mln złotych to pieniądze na modernizację infrastruktury drogowej. To m.in. remont ul. Pawiej oraz dwóch fragmentów ul. Dolnobrzeskiej – od Krępickiej do Błońskiej (realizacja trwa) oraz od Średzkiej do Krępickiej (niebawem zostanie ogłoszony przetarg). Remont kapitalny czeka również most Piaskowy czy konstrukcję estakad przy Jana III Sobieskiego. Wybudowany zostanie także odcinek ul. Białostockiej. Remonty torowisk będą z kolei w przyszłym roku kosztowały 43 mln zł. W planach m.in.: modernizacja torowiska w ul. Szczytnickiej oraz w ul. Powstańców Śląskich (od ul. Piłsudskiego do Swobodnej).

Wrocław to także projekty partycypacyjne dla mieszkańców. Na zadania wskazane przez nich w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Osiedlowego i Programu Inicjatyw Lokalnych zaplanowano łącznie 69,3 mln złotych.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

W przyszłym roku te wydatki to łącznie 703 mln zł, czyli 10% budżetu. Znaczący wzrost względem zeszłego roku (+ 187 mln zł) wynika przede wszystkim ze zwiększonych wydatków na gospodarkę odpadami. Warto także dodać, że w projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano wyższe wydatki na zieleń miejską. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowych zadań związanych z rozszczelnieniami miejskich przestrzeni – tak, by móc ubiegać się o zewnętrzne dofinansowania na te realizacje. We przyszłym roku we Wrocławiu pojawią się również kolejne nasadzenia i zakończy się zazielenianie placu Nowy Targ.

Miasto będzie również kontynuowało wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne. To łącznie 70 mln zł na prace w zasobie komunalnym oraz dotacje do 8 tys. dla mieszkańców, którzy chcą skorzystać z programu KAWKA Plus. Do tej pory dzięki miejskiemu programowi usunięto od 2019 roku łącznie 12 tys. pieców węglowych.

POMOC SPOŁECZNA I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wrocław planuje przeznaczyć w przyszłym roku 632 mln zł na pomoc, politykę społeczną oraz rodzinę. To 9% procent budżetu. Przypomnijmy – miasto realizuje liczne programy społeczne, zdrowotne i profilaktyczne, takie jak: promocja szczepień przeciwko grypie oraz HPV, programy profilaktyki raka piersi i chorób serca czy program leczenia niepłodności metodą in vitro. To także pieniądze przeznaczone na dofinansowanie miejsc w żłobkach oraz zasiłki socjalne dla podopiecznych MOPS.

MIESZKANIA KOMUNALNE, KULTURA I SPORT

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową w przyszłym roku zarezerwowano 446 mln zł (6% budżetu). Blisko 51 mln złotych zostanie przeznaczonych na rewitalizacje komunalnego zasobu mieszkaniowego. To także pieniądze na rewitalizację miejskich podwórek. W ramach programu ogłoszonego w 2021 roku, do tej pory metamorfozę przeszło już 18 podwórek (za 18 mln zł), a kolejnych 5 remontów trwa – to kolejnych 15 mln zł. W planach jest realizacja remontów w kolejnych 12 wnętrzach.

W przyszłym roku miasto na zadania związane z administracją publiczną przeznaczy 440 mln zł. Na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zarezerwowano 213 mln zł. To między innymi środki na bieżące utrzymanie 25 instytucji kultury. Na kulturę fizyczną przeznaczonych zostanie 156 mln zł.

Pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu zaplanowano na najbliższą sesję Rady Miejskiej, 23 listopada.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content