Akcja mobilne smogowe płuca znów na Dolnym Śląsku

Mat. Pras.

Mobilna makieta ludzkich płuc po raz kolejny rusza w objazd po Dolnym Śląsku. 14 listopada stanęła w Bolesławcu, gdzie przez najbliższe dni będzie badać jakość powietrza, którym oddychamy. Akcja, jak co roku, odbywa się w ramach kampanii „Czyste Zasady”.  Jej celem jest pokazanie, jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na nasz organizm, a współorganizują ją Dolnośląski Alarm Smogowy we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego.

– Samorząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje szereg działań, które w efekcie poprawiają jakość powietrza w regionie. To wykorzystanie środków unijnych na termomodernizacje budynków mieszkalnych, zakup niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji miejskich czy zakup nowoczesnych, ekologicznych pociągów elektrycznych. Naszym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczeń powietrza w całym województwie, co pozytywnie wpłynie na jakość życia i zdrowie mieszkańców – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Dwumetrowa, podróżująca po Dolnym Śląsku makieta, to specjalny model ludzkich płuc. Wykonano ją z przepuszczalnego materiału, który poprzez filtrowanie powietrza imituje oddech człowieka. Dzięki eksperymentowi możliwe jest zaobserwowanie realnego poziomu zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. Walkę poprawę jakości powietrza Dolny Śląsk podjął kilka lat temu. W 2017 roku, dzięki pracom ekspertów m.in. z Instytutu Rozwoju Terytorialnego i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz prowadzonym w całym regionie konsultacjom społecznym, powstał plan walki ze smogiem. Przygotowane zostały uchwały antysmogowe, które zostały następnie przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Był to kompromis pomiędzy oczekiwaniami wielu grup społecznych, w tym ekologów i mieszkańców województwa. Ich celem była skuteczna walka o czystsze powietrze oraz lepszą jakość życia dla Dolnoślązaków poprzez wyeliminowanie najgorszej jakości paliw i stopniowa rezygnacja z niskoklasowych instalacji grzewczych.

– Nie bez powodu inauguracja mobilnych płuc zaczyna się w tym roku nie centrum miejscowości na rynku, ale na z pozoru zielonym osiedlu. W wielu miejscach w naszych kraju bywa tak, że w pięknych domach pali się w niepiękny sposób – zauważa Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego– Nasze płuca stanęły też symbolicznie pod kościołem co nawiązuje do akcji „Bóg daje życie – smog je odbiera”, organizowanej przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska i Polskiego Alarmu Smogowego – dodaje.

Walka o czyste powietrze to w ostatnich latach jeden z najważniejszych priorytetów zarówno Unii Europejskiej, jak i Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Od 2014 roku na ten cel przeznaczono ponad 2 mld zł, z czego nawet 85 procent pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Pozostała kwota to głównie fundusze samorządowe i krajowe. Wysiłki te dają widoczne efekty, ponieważ poziom zanieczyszczenia powietrza zmniejsza się z roku na rok.

Dlatego właśnie samorząd województwa intensyfikuje swoje działania związane z kampanią edukacyjno-informacyjną „Czyste Zasady”. Jej celem jest przypomnienie mieszkańcom województwa o obowiązkach, które wynikają z przyjętych w 2017 roku uchwał antysmogowych oraz uwrażliwienie na kwestie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i środowisko.

Przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program „Czyste Powietrze”. Obecnie obowiązują trzy poziomy wsparcia uzależnione od wysokości dochodów. Na termomodernizację i nowe źródło ciepła można dostać nawet 136,2 tys. zł – w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania. Zainteresowani mają do dyspozycji trzy ścieżki składania wniosków: przez internet na stronie gov.pl, w urzędzie (za pośrednictwem gmin lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz w wybranych bankach (Kredyt Czyste Powietrze).

Od początku bieżącego roku obowiązują także nowe zasady w „Czystym Powietrzu”, m.in.: wyższe progi dochodowe i wyższe maksymalne kwoty dotacji możliwych do uzyskania, waloryzacja kosztów kwalifikowanych, promocja kompleksowej termomodernizacji. Wprowadzone zmiany pozwoliły również dostosować program do korzystania ze środków unijnych.

ZOBACZ:

Mat. Pras.
Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content