Czytanie daje siłę!

fot. Radio Rodzina

Pod hasłem „Czytanie daje siłę” rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii. Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne z tej okazji przygotowało webinary m.in. „Podstawy bajkoterapii” czy „Wsparcie dla osób z depresją na przykładzie książek”.

– Biblioterapia to metoda wparcia psychicznego – mówi Ewa Kramarczyk wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz dyrektorka Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKIBA” we Wrocławiu.

– Biblioterapia wspiera w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych – dodaje Ewa Kramarczyk.

– Chcemy krzewić metodę biblitoerapiii – dodaje Ewa Kramarczyk.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy:

Część 1.

Część 2.

Część 3.

Mat. Pras.

Więcej informacji na stronie Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content