Dolnośląskie Małe Granty po raz dziesiąty

Fot. UMWD

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Złóż wniosek w X edycji Dolnośląskich Małych Grantów. W tym roku to już drugi nabór wniosków, które będzie można składać jeszcze do 13 listopada.

W dotychczasowych edycjach programu złożono ponad 2,5 tysiąca wniosków, a ostatecznie udało się zrealizować blisko pół tysiąca projektów.

– Ruszamy z kolejną edycją Dolnośląskich Małych Grantów, w której pełnoletni mieszkańcy Dolnego Śląska mogą składać wnioski na dofinansowanie lokalnych pomysłów. To inicjatywa, która z roku na rok gromadzi ogromną liczbę wartościowych projektów i zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców regionu – mówi marszałek Cezary Przybylski. – Zachęcam do składania wniosków i przypominam, że merytorycznej pomocy na tym etapie udziela Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – dodaje marszałek. 

Samorząd Województwa przykłada ogromną rolę do współpracy z trzecim sektorem – organizacjami samorządowymi, mówi marszałek.

Dolnośląskie małe granty są realizowane od 2017 roku i do tej pory złożonych zostało ponad 2 tys. wniosków. Mówi Maria Lewandowska – Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Prezes mówi także o wsparciu jakie można uzyskać dzięki Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Kto może ubiegać się o granty?

Na jakie działania można na składać granty?

Wybrane projekty będą mogły być realizowane do 25 grudnia.

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Jak w każdej z poprzednich edycji chętni będą mogli ubiegać się o dotację w jednym z 5 subregionów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

O ważny projekt przeznaczony dla lokalnej społeczności, zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Dotacje można przeznaczyć na dofinansowanie projektu m.in. w następujących sferach pożytku publicznego:

·         Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

·         Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

·         Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

·         Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

·         Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

·         Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

·         Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

·         Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

·         Turystyki i krajoznawstwa

·         Promocji i organizacji wolontariatu

·         Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

·  Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

·  Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

·  Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemek i cudzoziemców

·  Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem elektronicznego generatora, który dostępny jest pod adresem: www.generator.malegranty.pl Zwycięskie projekty będą realizowane od 22 listopada do 25 grudnia 2023.

Źródło: mat. pras. UMWD

Fot. mat. pras. UMWD

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content