Programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu wrocławskiego! Sprawdź, z czego możesz skorzystać

Foto: Mat. Pras.

Ważne informacje dla mieszkańców! Włodarze Powiatu Wrocławskiego po raz kolejny przygotowali dla mieszkańców darmowe programy zdrowotne. Od 2 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja programu w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy), natomiast od 16 października ruszyła profilaktyka chorób i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Borelioza: zbadaj się, bo warto!

2 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja bezpłatnego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców powiatu wrocławskiego.

Borelioza jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce z roku na rok wzrasta liczba zachorowań. Chociaż borelioza w początkowej fazie jest łatwa do wyleczenia, opóźnienie w diagnozowaniu może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak problemy neurologiczne, bóle stawów czy problemy z sercem.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców powiatu wrocławskiego to reakcja na wzrastające zagrożenie boreliozą.

Realizatorem Programu w 2023 r. jest NZOZ Twój Lekarz Sp. z o.o. ul. W. Witosa 5, 55-040 Kobierzyce

Cel Programu:

Poprawa wiedzy na temat boreliozy wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego, głównie wśród osób narażonych na kontakt z kleszczami, takich jak pracownicy leśni, rolnicy czy myśliwi.

Rekrutacja i kwalifikacja do programu:

 • Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego.
 • Zakwalifikowanie uczestników z grupy wysokiego ryzyka z powiatu wrocławskiego, w tym tych, którzy zostali ukłuci przez kleszcza, ale nie przeszli badań.
 • Kwalifikację medyczną przeprowadza personel sieci NZOZ Twój Lekarz realizującej program.

Świadczenia medyczne zapewniane uczestnikom zakwalifikowanym do programu:

 • Konsultacja diagnostyczno-terapeutyczna: Konsultacje odbywają się w placówkach NZOZ Twój Lekarz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 w formie wizyty osobistej lub teleporady. Celem konsultacji jest szczegółowy wywiad medyczny i w razie podejrzenia boreliozy, zlecenie badań.
 • Badania diagnostyczne w kierunku boreliozy – test ELISA oraz test Western blot
 • Konsultacja specjalistyczna: Na podstawie wyników badań, wszyscy uczestnicy Programu, których stan tego wymaga, kierowani są do lekarza specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.
 • Działania informacyjno-edukacyjne: Wszyscy uczestnicy Programu otrzymują materiały informacyjne dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych oraz sposobów postępowania w przypadku ukłucia przez kleszcze.
 • Szkolenia dla lekarzy POZ

Czy ten program jest dla mnie?

Tak, jeśli:

 • jesteś mieszkańcem powiatu wrocławskiego
 • pracujesz w rolnictwie, w lesie lub jesteś narażony na kontakt z kleszczami
 • zostałeś ukłuty przez kleszcza i nie przeszedłeś jeszcze badań w kierunku boreliozy

Jak się zgłosić do Programu?

Telefonicznie: 71 311 12 36 wew. 03

Osobiście: w placówkach NZOZ Twój Lekarz

Program finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Wrocławskiego.

Foto: Mat. Pras.

Rusz głową – idź na badania

16 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja bezpłatnego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców powiatu wrocławskiego na lata 2023–2025.

Nowotwory głowy i szyi to zbiorcza nazwa nowotworów występujących w obszarze twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, tarczycy, ślinianek, nosa, zatok nosowych i skóry w tym rejonie. Mogą być zarówno łagodne jak i złośliwe, wymagające różnych metod leczenia takich jak chirurgia, radioterapia czy chemioterapia. Profilaktyka obejmuje regularne badania oraz unikanie czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu i spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.

Realizatorem Programu w 2023 r. jest podmiot leczniczy Cogito Sebastian Łaźniak, ul. Karłowicza 4, 62-800 Kalisz

Cel programu:

Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów głowy i szyi, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród 30% uczestników programu rekrutujących się z populacji docelowej zamieszkującej powiat wrocławski.

Rekrutacja i kwalifikacja do programu:

 • Program skierowany jest do mieszkańców powiatu wrocławskiego w wieku 40-65 lat

Zakwalifikowanie uczestników z grupy wysokiego ryzyka (wieloletnie palenie, nadużywanie alkoholu, wysokie zagrożenie zakażeniem HPV, aktywność zawodowa związana z ekspozycją na szkodliwe substancje lub pyły zawiesinowe, występowanie przez ponad 3 tygodnie objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych).

 • Świadczenia medyczne zapewniane uczestnikom zakwalifikowanym do Programu:
 • Konsultacja diagnostyczno-terapeutyczna: LARYNGOLOGICZNA konsultacja lekarska i badanie USG

W przypadku wskazań medycznych: POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA (PCI biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym, pobrania wycinka z badaniem histopatologicznym, badanie markerów nowotworowych)

 • Działania informacyjno-edukacyjne:

Wszyscy uczestnicy Programu otrzymują materiały informacyjne dotyczące profilaktyki chorób i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi

Szkolenia dla lekarzy POZ

Czy ten Program jest dla mnie?

Tak, jeśli:

 • jesteś mieszkańcem powiatu wrocławskiego w wieku 40-65 lat
 • należysz do grupy wysokiego ryzyka

Jak się zgłosić do Programu?

Telefonicznie:

 • 800 808 006 (Połączenie jest BEZPŁATNE)
 • 731 541 455 (Opłata za połączenie wg planu taryfowego) 

Program finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Wrocławskiego.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content