Las Pracki nowym użytkiem ekologicznym we Wrocławiu?

mat. prasowe

Już jutro na sesji Rady Miejskiej radni mogą przyjąć uchwałę dotyczącą ochrony Lasu Prackiego. Ponad 18-hektarowy obszar stałby się największym użytkiem ekologicznym na terenie miasta. Byłby to 11 teren objęty formą ochrony przyrody we Wrocławiu.

Las Pracki znajduje się na Maślicach, przy granicy z Praczami Odrzańskimi. Tuż obok znajduje się Wzgórze Maślickie. Przez las prowadzą ścieżki, którymi dojdziemy na nadodrzańskie wały. W tych okolicznościach żyje 71 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. W Lesie Prackim znajdziemy także 174 gatunki roślin naczyniowych, pomnik przyrody oraz chronione gatunki grzybów czy porostów.

Dlatego przygotowaliśmy projekt uchwały, by fauna i flora Lasu Prackiego była dodatkowo chroniona. Chcemy, by las był użytkiem ekologicznym. Największym we Wrocławiu mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.Chcemy rozwijać Zielony Wrocław. Dlatego od 2019 roku powstały 53 nowe tereny zielone i nasadziliśmy już 23 tysiące drzew. Dbamy o powstawanie nowych zielonych terenów, ale nie zapominamy o tych, które już istnieją.

Pomnik przyrody, traszki, dzięcioły i jaszczurki

Uchwała w sprawie powołania użytku ekologicznego została poparta roczną inwentaryzacją przyrodniczą. Zrealizował ją zespół naukowców z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na terenie Lasu Prackiego spotkamy liczne gatunki podlegające ochronie:


47 gatunków ptaków – m.in. dzięcioła czarnego, gąsiorka czy jarzębatkę

8 gatunków owadów – m.in. mrówkę rudnicę czy biegacza wypukłego
7 gatunków ssaków (nietoperzy) – m.in. borowca wielkiego, karlika drobnego czy nocka wąsatka
5 gatunków płazów – m.in. żaby zielone oraz traszkę grzebieniastą
4 gatunki gadów – jaszczurki: zwinkę i żyworodną, padalca zwyczajnego oraz zaskrońca zwyczajnego.

Las Pracki jest położony w bardzo cennym miejscu, w dolinie Odry. W wodzie znajdziemy między innymi traszkę grzebieniastą. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem, który bardzo intensywnie traci siedliska w Europie i jego populacja się zmniejsza. Chroniąc siedliska w mieście, przyczyniamy się do tego, by ten gatunek zachować – mówi dr Krzysztof Kolenda z Uniwersytetu Wrocławskiego, odpowiedzialny za inwentaryzację przyrodniczą. – Jeśli chodzi o gady, na szczególną uwagę zasługuje jaszczurka zwinka. Ma bardzo liczną populację na łące świeżej, która również jest przewidziana do ochrony w ramach uchwały.

Na skraju Lasu Prackiego znajduje się także pomnik przyrody28-metrowy dąb szypułkowy z czterometrowym obwodem pnia. By zabezpieczyć i chronić zinwentaryzowane walory przyrodnicze, w granice użytku ekologicznego włączono płat lasu grądowego i łąkę świeżą. To szczególnie ważne w kontekście ochrony bioróżnorodności.

Mimo niewielkiej powierzchni, Las Pracki charakteryzuje zaskakująco wysokie bogactwo florystyczne i faunistyczne. Znaczną jego powierzchnie porasta chroniony Dyrektywą Siedliskową grąd środkowoeuropejski, w którym niektóre drzewa osiągają wiek do 130 lato walorach opowiada dr hab. prof. Adrian Smolis, odpowiedzialny za koordynowanie inwentaryzacji przyrodniczej.Dodatkowo wśród stwierdzonych tu gatunków, szereg należy do zagrożonych i chronionych, zarówno prawem krajowym, jak i unijnym.

Jeśli Las Pracki zostanie użytkiem ekologicznym, zostanie on poddany ochronie czynnej. To oznacza, że zachowane będą płaty łąki świeżej poprzez usuwanie roślin inwazyjnych, martwe drzewa i krzewy będą pozostawiane do naturalnego rozpadu, a zbiornik wodny będzie sukcesywnie odmulany (jeśli będzie to niezbędne dla ochrony płazów).

Coraz więcej terenów chronionych we Wrocławiu

Las Pracki może być już drugim wrocławskim użytkiem ekologicznym, który zostanie ustanowiony w tym roku. W lipcu ochroną został objęty Lasek Oporowski. Teren o powierzchni 8,9 ha zamieszkuje sześć gatunków nietoperzy, dzięcioły oraz rzadko spotykany gatunek motyla. Rosną tam także dęby, lipy i cenne graby.

Łącznie we Wrocławiu jest już 10 terenów objętych formami ochrony przyrody. Oprócz 3 użytków ekologicznych to także Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy oraz 6 obszarów „Natura 2000” – m.in. Dolina Widawy, Las Pilczycki czy Łęgi nad Bystrzycą.

Formy ochrony przyrody to już 8,5% terenu całego Wrocławia. To jednak nie koniec. Trwają bowiem rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia na terenie Pól Irygacyjnych rezerwatu przyrody. To obszar o powierzchni 751 hektarów. Badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego zinwentaryzowali na tym terenie 206 cennych gatunków roślin, grzybów, porostów oraz zwierząt – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Miasto przygotowuje się także do zlecenia opracowania „Waloryzacji przyrodniczej doliny rzeki Ślęzy”. Pozwoli to w przyszłości na objęcie tych terenów formami ochrony przyrody, bądź stosownymi zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content