Za nami III Dolnośląskie Forum Rad Seniorów

fot. Patrycja Jenczmionka

Jego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń Rad Seniorów z Dolnego Śląska w zakresie prowadzonych działań na rzecz osób starszych, podzielenie się dobrymi praktykami, integracja dolnośląskich Rad Seniorów czy szeroko rozumiane uświadamianie potrzeb partycypacji osób starszych w życiu obywatelskim oraz określenie potrzeb Rad Seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym.

List marszałek Elżbiety Witek skierowany do uczestników forum odczytała poseł Sejm Agnieszka Soin.

Poseł na Sejm Agnieszka Soin mówi także o pomocy dla seniorów ze strony partii rządzącej.

POSŁUCHAJ ROZMOWY:

O inicjatywie mówi także Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Podczas wystąpień oraz warsztatów została poruszona tematyka szans i zagrożeń jakie niesie dla człowieka sztuczna inteligencja, dobrostanu osób starszych, współpracy samorządów z radami seniorów oraz motywacji do aktywnego działania seniorów. Wyjątkowym momentem będzie wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku”. 

Wydarzenie, w którym uczestniczyło kilkaset osób organizowane było po raz kolejny przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Radą Seniorów Województwa Dolnośląskiego.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content