Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzielnicy Krzyki

mat. prasowe

10 października 2023, w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław-Krzyki. To już druga placówka medyczna dla mieszkańców miasta prowadzona przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, świadcząca bezpłatne usługi – leczenie psychiatryczne i psychologiczne, terapie, w tym terapie zajęciowe, doradztwo zawodowe i prawne oraz wsparcie w domu pacjenta.

Rozpoczęła się rewolucja w podejściu do psychiatrii, leczeniu i zdrowieniu pacjentów; także finansowa. Program pilotażowy zakłada bowiem odejście od leczenia zamkniętego w stosunku do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi tzn. izolowania tych osób od ich lokalnego oparcia społecznego, jakie stanowią rodzina, przyjaciele i współpracownicy, miejsce pracy, pasje i cele życiowe; na rzecz budowania modelu psychiatrii środowiskowej, której centrum stanowi pacjent oraz jego najbliższe otoczenie, a zadaniem specjalistów z dziedziny psychiatrii jest wykorzystać zasoby pacjenta i nieść pomoc w jego najbliższym otoczeniu.

– Gdy rozpoczynałem kadencję w 2018 r. za jeden z moich celów postawiłem sobie uruchomienie nowoczesnego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. W zeszłym roku uruchomiliśmy CZP dla dzielnicy Psie Pole, ale nie chcieliśmy na tym poprzestać i rozpoczęliśmy starania o uruchomienie CZP w kolejnej części Wrocławia. Dzięki temu dziś wsparciem objęci zostaną również mieszkańcy dzielnicy Krzyki. Łącznie po rozszerzeniu centrum, ze wsparcia korzystać będzie mogło 260 tyś. mieszkańców Wrocławia. Konsekwentnie realizujemy plan zmian w opiece psychiatrycznej, którego głównym celem jest kompleksowa opieka, więcej wsparcia środowiskowego, a mniej hospitalizacji. Po roku realizacji CZP zauważyliśmy, że na oddziałach szpitalnych jest znacznie mniejsze obłożenie – mówi Marcin Krzyżanowski,Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki przystąpieniu przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego do programu pilotażowego – w pierwszym etapie dla obszaru Psie Pole, teraz również Wrocław Krzyki; osiągnięto efekt synergii, gdzie dotychczas niepołączone ze sobą elementy systemu zaczęły współpracować. W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego wyłączono ze struktury szpitala 4 komórki: oddział stacjonarny, oddział dzienny, poradnię zdrowia psychicznego oraz zespół leczenia środowiskowego, które zaczęły wspólnie działać na rzecz zdrowienia pacjentów w ramach centrów zdrowia psychicznego.

Jak to się zaczęło?

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. jest jednym z największych podmiotów działających w obszarze opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień na terenie Dolnego Śląska.  Wydawać by się mogło, że jako „duży gracz” nie powinniśmy napotkać na naszej drodze wielkich problemów. Zaczynając od ogromnego doświadczenia w pracy z pacjentem, wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej i menedżerskiej wystarczy tylko nieznacznie rozbudować zasoby zespołu środowiskowego, otworzyć punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny i to jest gotowy przepis na sukces. Zarówno dla pacjentów jak i spółki. Nic bardziej mylnego…  mówił Michał StachówPrezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego podczas konferencji towarzyszącej otwarciu CZP. Jak tłumaczył, aby we Wrocławiu mogły powstać Centra Zdrowia Psychicznego potrzeba w pierwszej kolejności podzielić miasto na obszary. Jedno Centrum nie może mieć pod swoją opieką więcej niż 200 tys. mieszkańców.  Zaczęliśmy od spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wraz z Prezesem GUS ustala i nadaje kody terytorialne. Dzięki pomocy pani poseł Mirosławy Stachowiak-Różeckiej miasto Wrocław zostało podzielone na 5 obszarów: Psie Pole, Krzyki, Fabryczna, Śródmieście i Stare Miasto. Natomiast dzięki współpracy i pomocy pana marszałka Marcina Krzyżanowskiego ustalono obszary odpowiedzialności terytorialnej na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego zostało wpisane jako docelowy podmiot do zaopiekowania populacji Wrocławia – wyjaśnia Michał Stachów.

Oferta dla mieszkańców Krzyków

Od 1 lutego 2022 roku działa we Wrocławiu Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzielnicy Psie Pole, od października 2023 r. dołączyło drugie centrum – dla mieszkańców dzielnicy Krzyki.

W obu centrach jest punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, gdzie każdy wrocławianin może uzyskać pomoc oraz informacje dla siebie lub bliskich w kryzysie psychicznym. Na miejscu zawsze jest pielęgniarka oraz psycholog, a wizyta lekarska w pilnych przypadkach odbywa się w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. – W naszym nowym Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław-Krzyki czerpiemy z doświadczenia zdobytego z przedsięwzięć realizowanych w CZP Psie Pole i naszych sukcesów w działaniach nastawionych na wsparcie pacjentów. Dysponujemy poradnią zdrowia psychicznego wraz z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym przy ul. Powstańców Śląskich 166 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, Zespołem Leczenia Środowiskowego, oddziałem dziennym przy ul. Czechowa 36 oraz oddziałem stacjonarnym z izbą przyjęć w szpitalu przy Wyb. Korzeniowskiego 18. W ramach poradni udzielane są porady lekarza, psychologa, psychoterapeuty, pielęgniarki oraz pracownika socjalnego – mówi Oliwia KozakKierownik obu placówek.

W CZP Krzyki działa także klub pacjenta z bardzo ciekawą ofertą nie tylko dla ducha, ale i dla ciała: odbywają się tu zajęcia z arteterapii, biblioterapii, kreatywnego pisania, nauka języków, tai chi, zdrowy kręgosłup, taniec, kulinoterapia. Dodatkowo dostępne są spotkania z doradcą zawodowym oraz z prawnikiem, wkrótce ruszy także poradnictwo dla seniorów i warsztaty biograficzne.

Działania Centrów Zdrowia Psychicznego są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w rocznej kwocie 24 mln zł na CZP Krzyki (na ostatni kwartał 2023 r. to 6 mln zł),  na CZP Psie Pole rocznie 13 mln zł, czyli 3,25 mln zł kwartalnie, co wynika z populacji mieszkańców będących pod opieką CZP – w przypadku Psiego Pola jest to 95 tys. mieszkańców, w przypadków Krzyków niemal 165 tys. osób.

Studio nagrań, czasopismo, pracownie wirtualnej rzeczywistości

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego oprócz działalności stricte medycznej, w tym prowadzenia dwóch centrów, zajmuje się także promocją i popularyzacją zdrowia psychicznego. Organizuje kampanie społeczne przełamujące tabu na temat chorób i zaburzeń psychicznych oraz potrzeby korzystania z profesjonalnej pomocy – takie jak ostatnia, wciąż jeszcze trwająca kampania „Jestem silny! Chodzę do specjalisty od zdrowia psychicznego i nie wstydzę się tego!” – skierowana do mężczyzn 35+, z cyklem bezpłatnych warsztatów terapeutycznych, czy kampania „Biblioteki Życia”, zwracająca uwagę na wartość doświadczenia seniorów i znaczenia rodzinnych więzi.

W CZP Psie Pole mieści się profesjonalne studio nagrań – pierwsze takie studio w polskiej placówce publicznej służby zdrowia, w którym pacjenci w ramach zajęć z muzykoterapii aktywnej ćwiczą umiejętności wokalne, lektorskie, nagrywają piosenki, czytają wiersze, emitowane później w audycjach radiowych. W ubiegłym roku została wydana płyta z kolędami w wykonaniu pacjentów oraz kadry Centrum. W ramach zajęć z kreatywnego pisania podopieczni tworzą teksty publikowane w dwumiesięczniku „Dobre Życie”. Uczestniczą także w cyklicznych wykładach motywacyjnych „Sięgnij po swoje dobre życie!”, nastawionych na wsparcie, inspirację i narzędzia do budowania lepszego życia. Pacjenci DCZP korzystają też z najnowszej technologii VR – dzięki pracowni powstałej na terenie szpitala mogą przenieść się do wirtualnego świata, odbywając relaksujące i pomagające w leczeniu zaburzeń i fobii sesje terapeutyczne.

Wszystkie działania DCZP we Wrocławiu są dla mieszkańców bezpłatne, bez potrzeby skierowania, finansowane przez NFZ.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content