XIX EDYCJA „MY POLACY – MY DOLNOŚLĄZACY” o Laur Złotego Pióra

mat. prasowe

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
Liceum Salezjańskie we Wrocławiu, „Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska, a współorganizatorem
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu OKIS.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich, techników, szkół branżowych oraz VIII klas szkół
podstawowych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace
5 uczniów.
Forma: Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji)
na jeden z dwóch tematów:

 1. „(…) i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy / przebaczać w imieniu tych których
  zdradzono o świcie” (Z. Herbert, Przesłanie pana Cogito). Twoje przemyślenia na temat
  problemów związanych z przebaczaniem.
 2. „Estetyka i etyka są tym samym” (Ludwig Wittgenstein, Traktat logiczno–filozoficzny).
  Czy zawsze można postawić znak równości pomiędzy tymi pojęciami? Rozważ zależność
  między nimi.
  Terminy:
  Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4, w formacie doc. lub docx., należy przesyłać
  wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym do 16 listopada 2023 roku wyłącznie poprzez
  formularz ze strony internetowej konkursu; przyjęcie pracy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną
  na adres przysyłającego pracę.
  Wyniki:
  Rozstrzygnięcie konkursu – 7 grudnia 2023 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Auli
  Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralny 1, na którą zostaną zaproszeni telefonicznie
  wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.
  Nagrody:
  Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody
  książkowe; dla zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop,
  tablet, aparat fotograficzny); ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.
  Więcej: www.zlote-pioro.pl

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content