Wspólnie dla bezpieczeństwa surowcowego Polski – KGHM i Lubelski Węgiel „Bogdanka” podpisały list intencyjny o współpracy

mat. prasowe KGHM

Plany wspólnych projektów górniczych w zakresie surowców przyszłości, współpraca i budowa niezależności energetycznej Polski – KGHM i Lubelski Węgiel „Bogdanka” podpisały list intencyjny dotyczący współdziałania w m.in. zabezpieczeniu dostępu do surowców kluczowych dla zrównoważonej transformacji. Dokument został przyjęty podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie.

Strony deklarują w liście, że będą podejmować współpracę w różnych formach, w zależności od ich potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem założeń zawartych w strategiach biznesowych. Spółki będą współdziałać i elastycznie dopasowywać się do sytuacji, podążać za rozwojem oraz dostosowywać technologie do zmian na świecie oraz wykorzystywać nowe szanse biznesowe, by budować przewagi konkurencyjnej obu spółek.

 Surowce to nie tylko kwestia ekonomiczna, to aktualnie kwestia kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego. Dlatego KGHM jest gotowy do dialogu z partnerami krajowymi, by zapewnić stabilność i niezależność naszego kraju. Porozumienie z „Bogdanką” ma jeden cel: stworzenie silnych gospodarczych fundamentów dla przyszłych pokoleń, zapewniając im pewność dostaw niezbędnych surowców i energii – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 Transformacja polskiej energetyki jest nie tylko koniecznością, ale również ogromnym wyzwaniem i szansą dla Polski. KGHM dla Bogdanki jest naturalnym partnerem w kwestii realizacji projektów górniczych w zakresie surowców przyszłości. Dzięki tej współpracy możemy działać nie tylko na rzecz zrównoważonej transformacji, ale także wzmacniać naszą niezależność w dziedzinie dostaw surowców krytycznych i produkcji energii z odnawialnych źródeł. Bogdanka dąży do realizacji swoich celów strategicznych z pełnym zaangażowaniem i przekonaniem, że dzięki temu wkłada cegiełkę do bezpieczeństwa energetycznego Polski i zrównoważonej przyszłości naszego kraju – powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

  Polska posiada złoża, których wydobycie jest i będzie kołem zamachowym krajowej gospodarki w kolejnych latach. Transformacja energetyczna, elektromobilność, przemysł zbrojeniowy – ich funkcjonowanie zależy od dostępności tzw. surowców przyszłości. KGHM to od lat gwarant bezpieczeństwa surowcowego Polski, aby je wzmacniać i otwierać się na nowe kierunki biznesowe, chcemy współpracować z innymi liderami polskiego rynku wydobywczego, a jednym z takich liderów jest LW Bogdanka – powiedział Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM.

  Podpisanie listu intencyjnego z KGHM stanowi istotny krok w kontekście przyszłości bezpieczeństwa energetycznego Polski, stanowi także kolejny element realizacji naszej strategii. Poszukiwanie surowców krytycznych staje się coraz bardziej strategiczne, a nasza współpraca z KGHM, liderem w branży pozyskiwania surowców, pozwoli nam na efektywne podejście do tego wyzwania. Realizacja naszych wspólnych celów w dziedzinie surowców i energetyki ma bezpośredni wpływ na niezależność naszego kraju oraz jego rozwój – powiedział Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Sygnatariusze listu deklarują m.in. wolę ścisłej współpracy ws. wytypowania i analizy możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych projektów górniczych w Polsce dot. surowców przyszłości. Szczegółowe zasady w zakresie planowanych przedsięwzięć zostaną przedstawione w odrębnych umowach.

Zarówno KGHM jak i Lubelski Węgiel „Bogdanka” zamierzają dążyć do uzyskania obopólnych korzyści, związanych z dalszym rozwojem i wzmacnianiem polskiego przemysłu, pozwalających na realizację celów strategicznych i sprostanie wymaganiom rynkowym.

KGHM w 2023 roku realizuje plany dotyczące rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1 o głębokości 1348 m. Szyb w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna.

Rozpoczęły się również pierwsze prace przy budowie 32 szybu KGHM, GG-2. Plac szybowy powstaje w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym.

Miedziowy gigant przystąpił do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Inwestycja ma charakter biznesowy i jednocześnie proekologiczny. Zmniejszy zasolenie wód technologicznych KGHM i pozwoli na uzyskanie neutralnej dla środowiska wody pozbawionej soli i zanieczyszczeń. Z uwagi na dostępność mediów technicznych i energetycznych warzelnia ma być zbudowana przy Hucie Miedzi Głogów.

KGHM kontynuuje również prace nad dokumentacją wykonawczą dla Bazy Obrotu Złomem w programie Huta Hybrydowa Legnica oraz projektów eksploracyjnych w Polsce i rozwojowych w aktywach zagranicznych. Prowadzi też działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych, w tym OZE, projektów związanych z energią słoneczną i wiatrową, oraz wodorem.

Miedziowy gigant realizuje również program rozwoju energetyki, zmniejszający udział energii konwencjonalnej i zwiększający niezależność energetyczną spółki. Dotyczy to również planów inwestycyjnych związanych m.in. z transformacją energetyczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Tym samym KGHM otrzymał oficjalną akceptację państwa dla planowanej inwestycji zgodnie z przedstawionymi przez spółkę założeniami i koncepcją. 

KGHM zlecił również wykonanie analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykonał analizy zgodnie z normami ISO oraz przygotował deklaracje środowiskowe. Miedziane produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Jest jedną z największych polskich kopalń węgla kamiennego. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.

Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W sierpniu 2022 roku Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. powrócił do notowań w Indeksie WIG-ESG.

Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.

W maju 2023 roku Bogdanka opublikowała Strategię na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku. Dokument wytycza kluczowe kierunki rozwoju i transformacji dla Bogdanki. Spółka zakłada stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego napędzającego zieloną transformację oraz zabezpieczającego rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. Nowa strategia Lubelskiego Węgla Bogdanka opiera się na 5 filarach. Pierwszy z  nich to silny węglowy fundament, w ramach którego Bogdanka pozostaje liderem efektywności w wydobyciu węgla do końca istnienia kopalni. Cztery pozostałe to: Koncern Multisurowcowy, Gwarant Zrównoważonej Energii, Zielona Transformacja oraz Przyszłość Lubelszczyzny.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content