Pomnik Bolesława Chrobrego i ścieżka historyczna

mat. prasowe KGHM

KGHM wspiera Głogów w przygotowaniach do obchodów rocznicy tysiąclecia koronacji pierwszego Króla Polski. List intencyjny i deklaracja współpracy dotyczące budowy pomnika Bolesława Chrobrego oraz zagospodarowania przestrzeni przy Kolegiacie w Głogowie. Wśród sygnatariuszy porozumienia oprócz miasta Głogów i Fundacji Pogoń Lwów znaleźli się również: KGHM oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Działania wspiera również Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie.

W 2025 roku przypada jubileusz: 1000 lat koronacji pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. Monarcha związany był także z Głogowem. To właśnie za sprawą Bolesława Chrobrego, kroniki w 1010 roku po raz pierwszy odnotowują nazwę Głogów („urbs Glogua”). Kronikarz Thietmar, biskup merseburski opisał najazd na Polskę wojsk niemieckich, które dotarły także pod Głogów w 1010 roku. W związku z tym, że gród był silnie obwarowany i posiadał liczną załogę, którą dowodził Bolesław Chrobry, cesarz Niemiec Henryk II odstąpił od oblegania grodu.

– KGHM jest uznanym mecenasem kultury i bardzo mocno angażuje się w projekty związane z historią naszej Ojczyzny, zarówno w wymiarze lokalnym jak i ogólnopolskim. Inicjatywa budowy pomnika w Głogowie doskonale wpisuje się w te działania miedziowej spółki. Bycie częścią tego projektu to dla KGHM ogromny przywilej. Pomnik będzie dumą mieszkańców Głogowa – powiedział Alan Steinbarth, dyrektor naczelny ds. nadzoru korporacyjnego KGHM Polska Miedź S.A.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Pogoń Lwów. W ramach realizacji inwestycji przewidziane jest – obok budowy pomnika, zagospodarowanie przestrzeni, w tym m.in. utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w sąsiedztwie głogowskiej Kolegiaty.

– Zależy nam na podkreśleniu roli Głogowa w historii Polski, ale też na edukacji młodych pokoleń. Dziedzictwo Bolesława Chrobrego to fundament naszej narodowej tożsamości. Pomnik będzie przypominał o naszych korzeniach, a ścieżka historyczna wzmocni rolę Głogowa w naszej historii – dodał Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

List intencyjny zakłada działania na rzecz budowy pomnika Bolesława Chrobrego, a także zagospodarowania terenu wokół. Parafia kolegiacka w Głogowie udostępni teren pod pomnik. Z kolei Głogów zajmie się przeprowadzeniem procesów formalno-prawnych, a także będzie partycypować finansowo w tym przedsięwzięciu. Fundacja Pogoń Lwów i Muzeum Archeologiczno-Historyczne deklarują wsparcie merytoryczne i uczestnictwo w komisji konkursowej wyboru projektu pomnika, dla którego Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ufunduje nagrodę.

mat. prasowe KGHM

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content