Wrocławski Pomnik Żołnierzy Niezłomnych powstanie jeszcze w tym roku

mat. prasowe

Rozpoczynają się prace na skwerze przy zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej. Jeszcze w tym roku na skwerze przy zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu stanie Pomnik Żołnierzy Niezłomnych. Przetarg na rewitalizację i zagospodarowanie terenu został rozstrzygnięty we wrześniu tego roku i wyłoniona w nim firma Rotomat w ciągu 10 tygodni sprawi, iż miejsce to wraz z wyznaczeniem mu funkcji upamiętniającej, stanie się bardziej przyjaznym dla mieszkańców i turystów.

Już rozpoczeło się porządkowanie i przebudowa skweru u zbiegu ulic Glinianej, Dyrekcyjnej i Borowskiej, umożliwiające postawienie tam Pomnika Żołnierzy Niezłomnych. Prace zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław oraz z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącej z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Przed zwycięzcą przetargu, firmą Rotomat, której przekazaliśmy w tym tygodniu plac budowy, stoi zadanie rewitalizacji skweru, przygotowania fundamentów pomnika i infrastruktury oświetleniowej, a także instalacja monitoringu.

Pomnik przedstawia dziewięć postaci żołnierzy niezłomnych zatopionych w szklanych bryłach. Z tęsknotą za wolnością w oczach, próbują iść w różnych kierunkach. Pomnik w symboliczny sposób pokazuje sytuację całego pokolenia, które po 1945 roku znalazło się w sytuacji bez wyjścia. Nie dane im było normalnie żyć i pracować dla Polski. Jedni – prześladowani przez narzuconą przez Stalina władzę – zostali wypchnięci poza nawias społeczeństwa, inni – nie godząc się na komunistyczną rzeczywistość podjęli z bronią w ręku nierówną walkę o wolną Polskę i ginęli na polu walki, w zasadzkach czy mordowani w komunistycznych katowniach, również we wrocławskim więzieniu przy ul. Kleczkowskiej.

Wielu z tych, którzy przeżyli prześladowania okresu stalinowskiego, włączyło się później aktywnie w działalność opozycyjną, wspierając swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem opozycję przedsierpniową, a później „Solidarność”. Ich znajomość zasad konspiracyjnych okazała się niezwykle przydatna, gdy po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, „Solidarność” została zmuszona do działalności w podziemiu. Jedną z takich osób jest płk Jerzy Woźniak, żołnierz AK, kurier Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, więzień polityczny w PRL, którego życiorys można prześledzić idąc poświęconą mu ścieżką tematyczną na wystawie głównej w Centrum Historii Zajezdnia.

Tym wszystkim ludziom poświęcony jest Pomnik Żołnierzy Niezłomnych. Stanie się on również miejscem spotkania różnych pokoleń – tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, z nami, którzy możemy cieszyć się życiem w wolnym kraju. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, w oparciu o wystawę główną „Wrocław 1945–2016” i to nowe miejsce pamięci, będzie prowadzić działalność edukacyjną pokazując złożoność naszej historii, tłumaczyć wybory, których musiały dokonywać poprzednie pokolenia i wskazywać wartości, które są fundamentem nowoczesnego patriotyzmu.

Autorami projektu i wykonawcami pomnika są wrocławscy artyści Tomasz i Konrad Urbanowiczowie.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content