Przesiądź się na rower

Foto: Mat. Pras. Gmina Długołęka

5 października br. pod hasłem „Przesiądź się na rower!” nastąpiło uroczyste otwarcie drogi rowerowej oraz prezentacja mobilnego miasteczka rowerowego.

Projekt pn. „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka” to pierwsza tego typu inwestycja w gminie Długołęka, długo wyczekiwana przez naszych mieszkańców.

Droga rowerowa o długości przeszło 8 km powstała  przy wsparciu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 7,5 mln złotych.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy naszej gminy będą mogli przejechać z miejscowości Byków do Długołęki tam zostawić swój rower i przesiąść się w pociąg w kierunku Wrocławia lub Oleśnicy. Inni będą mogli dojechać do naszego pięknego zabytkowego parku w Szczodrem, lub w stronę Domaszczyna i Pruszowic. To inwestycja przebiegająca przez ponad połowę naszej gminy z kierunku zachodniego na wschód.

Drugi z prezentowanych projektów jest niezwykle ważny, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Projekt pn. „Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka”, został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przyznane dofinansowanie wyniosło  144 540,09 zł.

W ramach projektu zakupiono m.in.:

  • mobilne miasteczko rowerowe;
  • symulator roweru
  • trenażer czasu reakcji
  • symulator zderzenia
  • symulator przejścia dla pieszych

Sprzęt został zakupiony przez gminę Długołęka, na rzecz wszystkich założonych i prowadzonych przez gminę szkół podstawowych, które będą mogły z niego korzystać w Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content