Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego wśród zwycięzców 6. edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”

Foto: Mat. Pras.

W czwartek 5 października 2023 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody w 6. edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego w tegorocznej edycji konkursu zajął drugie miejsce w kategorii „Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług.” za projekt  pt. „Wielospecjalistyczne Centrum korzystające z najnowszych metod leczenia, odpowiadające integralnie na potrzeby pacjenta z niepełnosprawnością po udarze mózgu.”

Konkurs „Zdrowa Przyszłość- Inspiracje” jest elementem programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, prowadzonego przez Idea Trade od 2015 roku. To program edukacyjny kierowany do osób z branży healthcare – szpitali, samorządów, NGO i firm komercyjnych. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali, a także na środowisko naturalne.
Projekty oceniane są przez 40-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce, zwycięzców w latach poprzednich. Projekty zgłoszone do Konkursu są oceniane w 7 kategoriach.

W WSS im. J. Gromkowskiego utworzono Dolnośląskie Centrum Leczenia Spastyczności i Dystonii (DCLSiD) koncentrujące się na konsultowaniu, leczeniu zachowawczym pacjentów ze spastycznością oraz na kwalifikacji do leczenia oraz leczenia toksyną botulinową pacjentów po udarze mózgu. Ponadto DCLSiD intensywnie kształci własną kadrę oraz specjalistów spoza ośrodka, a także ściśle współpracuje z ekspertami z całej Polski.

„Powstanie Centrum ma na celu ułatwić pacjentom dostęp do najnowocześniejszego leczenia spastyczności oraz kompleksowej pomocy niepełnosprawnym pacjentom, poprzez szybki dostęp do lekarzy specjalistów: neurologów, lekarzy rehabilitacji medycznej, ortopedów, psychiatrów psychologów. Naszym celem jest uproszczenie dostępu do rehabilitacji oraz zintensyfikowanie współpracy z lekarzami na Dolnym Śląsku, którzy mają pod opieką takich pacjentów.”podkreśla dr n. med. Dominik Krzyżanowski, Dyrektor WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

 Idea projektu związana jest z dużymi potrzebami pacjentów po przebytych udarach mózgu, często z dużą niepełnosprawnością ruchową oraz ograniczeniami związanymi z zaburzeniami mowy. Pacjenci, którzy zgłaszają się do Centrum w celu leczenia nadmiernej spastyczności kończyn, wymagają wielu specjalistycznych konsultacji (m.in. neurologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej, psychiatrycznej), doboru ortez, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,  ułatwienia dotarcia do  ośrodków rehabilitacyjnych. Pacjenci, potrzebujący  zabiegów ortopedycznych związanych ze spastycznością, są również kwalifikowani do takich zabiegów przez konsylium lekarskie (neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, ortopeda traumatolog). W dalszej kolejności w planach Centrum są cykliczne spotkania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin z ekspertami (fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk).

Pełna lista laureatów i finalistów – www.szpitalprzyszlosci.pl

„Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” – informacje o Konkursie

Organizatorem Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Patronat honorowy nad Konkursem w tym roku objęły Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rzecznik Praw Pacjenta i Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB.

Foto: Mat. Pras.
Foto: Mat. Pras.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content