Ks. A. Łuźniak: Synod diecezji to pewne rekolekcje, ale i wspólne przeżywanie wiary

Ks. Adam Łuźniak, Archidiecezja Wrocławska

W Archidiecezji Wrocławskiej trwa synod, czyli wydarzenie mające pomóc biskupom danego terenu w znalezieniu adekwatnych rozwiązań bądź ujednoliceniu praktyki związanej z liturgią, dyscypliną sakramentalną czy kościelną. Synteza synodalna naszej diecezji wskazuje m.in. na kryzys wiary u młodych, potrzebę formacji liderów świeckich czy zauważenie osób narażonych na wykluczenie.

Decyzją ks Abp Józefa Kupnego zwołany synod pełni funkcję doradczą i ma służyć doświadczeniu spotkania Boga we wspólnocie Ludu Bożego. Jest on realizowany pod hasłem: „Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła. Komunia – formacja – misja„.

Opiera się on m.in. na pracy zespołów, modlitwie, katechezach głoszonych na podstawie listów do siedmiu kościołów (Apokalipsa), słuchaniu Ducha Św. i siebie nawzajem.

Mówi ks. dr Adam Łuźniak, wikariusz generalny Archidiecezji Wrocławskiej.

Przebieg synodu podzielony jest na etapy. Obecnie znajdujemy się na etapie presynodalnym, który obejmuje tworzenie i spotkania zespołów w parafiach oraz rejonach, formację duchową i szkolenia uczestników, w końcu diagnozę sytuacji i propozycje rozwiązań spisanych w formie syntezy.

Właściwe rozpoczęcie synodu wyznaczono na 19 maja 2024 – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wówczas to powołane przez Arcybiskupa komisje / plena rozpoczną prace formacyjne oraz opracują niezbędne dokumenty.

Na rozmowę zapraszamy w czwartek (5 października) po godz. 13:10 w audycji Dziś w Kościele.

Synteza synodalna dostępna na stronie archidiecezji: https://www.archidiecezja.wroc.pl/pliki/synod_synteza04072022.pdf

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content