Tysiące mieszkańców przebadało się podczas Białych Niedziel Powiatu Wrocławskiego!

Foto: Mat. Pras.

Niejednokrotnie przypominaliśmy i przypominać będziemy jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Dzięki niej możemy zapobiegać rozwojowi chorób – tych potencjalnie niegroźnych oraz poważnych. Edukacja w tym zakresie powinna być poszerzana na coraz większą skalę. Biała Niedziela to czas kiedy można zadbać o swoje zdrowie i zbadać się zupełnie za darmo! Skorzystać z badań mogli dosłownie wszyscy – poczynając od najmłodszych, kończąc na osobach w podeszłym wieku.

Podczas tegorocznej VI edycji wydarzenia, z bezpłatnych badań i konsultacji z lekarzami w ostatnie cztery niedziele mogli skorzystać mieszkańcy powiatu wrocławskiego w gminach Czernica, Żórawina, Siechnice oraz Długołęka.

Od godziny 10.00–17.00  na terenach wyżej wspomnianych gmin, dla odwiedzających przygotowane były stoiska medyczne oferujące wykonanie szeregu badań profilaktycznych oraz zasięgnięcia konsultacji lekarskiej.

Aby zadbać o swoje zdrowie można było skorzystać z wielu badań profilaktycznych takich jak: badanie cytologiczne, fizjoterapeutyczne, spirometryczne (schorzenia układu oddechowego), badanie wzroku, EKG i ABI (wykonuje się je w celu potwierdzenia diagnozy przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych), poddania się diagnostyce w kierunku „czerniaka” – raka skóry, osteoporozy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się badanie trychologiczne, możliwość skontrolowania poziomu cukru i cholesterolu oraz dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.  Na miejscu była również możliwość skonsultowania otrzymanych wyników badań z dietetykiem i lekarzem specjalistą. Oprócz troski o zdrowie fizyczne, mieszkańcy mogli skonsultować z wykwalifikowaną kadrą swoje zdrowie psychiczne, wykonać testy w kierunku depresji oraz zespołów otępiennych czy uzyskać pomoc dla osób z chorobą Alzheimera.

Dla rodziców i ich pociech przygotowane było barwne stoisko, przy którym dzieci w formie warsztatów zapoznawały się z zasadami zdrowego żywienia. Dodatkowo rodzice mogli porozmawiać z psychodietetykiem na temat motywacji, psychologii zmiany i zaburzeń odżywiania. Kolejnym działaniem w kierunku zadbania o zdrowie najmłodszych był postój Dentobusa, w którym dzieci i młodzież do 18 r.ż. uzyskały bezpłatny przegląd jamy ustnej oraz w formie instruktażu uczyły się jak prawidłowo zadbać o stan uzębienia. Innym badaniem skierowanym do dzieci było bezinwazyjne badanie stóp, podczas którego fizjoterapeuta ocenił stan i kształt stóp.

Na stoisku Wojewódzkiego Oddziału NFZ można było szybko i sprawnie zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz otrzymać pakiety informacyjne o programach profilaktycznych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna edukowała młodszych i starszych, w zakresie w zakresie skutecznego przeciwdziałania zakażeniom. Na stoisku Fundacji DKMS istniała możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku i uzyskania potrzebnych na ten temat informacji.

Policjanci z Komendy Miejskiej we Wrocławiu znakowali rowery oraz odpowiadali na pytania dotyczące zagrożeń, a także profilaktyki w miejscu wypoczynku.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta udzielał konsultacji, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie propagowali ideę tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej oraz budowania sieci wsparcia wolontarystycznego dla wychowanków przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast przedstawiciele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich promowali usługi skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

„Część leczenia zależy od woli wyleczenia”, taką zależność już w starożytności zauważył rzymski filozof Seneka Młodszy. Niemniej ważne jest wykonanie pierwszego kroku i udanie się do specjalistów jeszcze na etapie działań profilaktycznych. Takie są założenia projektu medyczno-profilaktycznego Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim, podczas której pragniemy przypomnieć, że o zdrowie należy dbać nie tylko wtedy kiedy zauważamy niepokojące objawy. Profilaktyka zdrowotna jest niezwykle istotnym aspektem zachowania dobrej kondycji. Obejmuje ona wszelkie zachowania i działania, które zapobiegają chorobom oraz umożliwiają wczesne wykrywanie i leczenie. Ponad 50 procent naszego zdrowia zależy od stylu życia, systematycznych badań profilaktycznych, eliminacji lub minimalizacji czynników wpływających na rozwój schorzeń.

Bardzo cieszymy się z tak licznej frekwencji w bezpłatnych badaniach i konsultacjach medycznych, pokazuje ona, iż działania w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób są dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego bardzo ważne.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content