Nowy rok duszpasterski we wrocławskim Instytucie Duchowości Karmel

fot. Radio Rodzina

Instytut Duchowości Karmel zaprasza na rozpoczęcie roku duszpasterskiego. Poniżej publikujemy najważniejsze wydarzenia przygotowane na ten czas.

W tym roku w wydarzeniach w Karmelu towarzyszy św. Teresa od Dzieciątka Jezus, ze względu na przypadającą 150. rocznicę urodzin i 100. jej beatyfikacji. Jednocześnie jest to rok synodu diecezjalnego, ważnego wydarzenia dla naszego Kościoła, ten czas do maja przyszłego roku jest czasem przygotowywania synodu, jak zapewne słyszeliśmy w niedzielnym liście arcybiskupa.

Poprzez modlitwę i spotkania IDK także chce włączyć się w to przygotowanie synodalne, służąc naszym karmelitańskim charyzmatem na wzór „małej Tereski”, która mimo że nigdy nie opuściła Francji (poza pielgrzymką do Rzymu, gdzie udała się, by prosić papieża o zgodę na wcześniejsze wstąpienie do Karmelu), stała się właśnie przez swoją modlitwę patronką misji. Karmel to modlitwa i wszelkiego rodzaju owoce z niej wypływające, dlatego chcemy służyć naszym karmelitańskim sposobem przygotowania synodalnego:

1. Wykładami: św. Teresa od Jezusa, reformatorka Karmelu, zawsze pragnęła solidnej wiedzy, i my poprzez naszych wykładowców chcemy to realazować [plan wykładów w załączniku].

2. Pamiętając jednak, że duchowość to nie tylko sama teoria lecz praktyka, oprócz wykładów proponujemy w tym roku następujące formy jej praktykowania – w duchu Karmelu, czyli budowania relacji z Bogiem, bliźnim i ze światem.

a) Zapraszamy na 3. rok Szkoły modlitwy Karmelu terezjańskiego, podczas której uczymy się nawiązywać relacji z Bogiem żywym przebywającym w „twierdzy naszej duszy” [spotkania w 4. sobotę miesiąca w godz. 14,30-18]. Składają się na nią Eucharystia, konferencja będąca bezpośrednim przygotowaniem do modlitwy w milczeniu i na zakończenie modlitwa liturgii godzin – nieszpory.

b) Oprócz szkoły modlitwy proponujemy także kontynuację spotkań dla kobiet [każdy drugi wtorek miesiąca], być może – zgodnie z wskazaniami przygotowań synodalnych – w zmienionej nieco formule lub raczej z innymi celami i zadaniami [por. List do kobiet].

c) Spotkania dla małżeństw – przejmuje nasz nowy proboszcz, o. Krzysztof Piskorz, który poprowadzi duszpasterstwo rodzin naszej parafii.

d) Ten rok, to także drugi rok funkcjonowania Szkoły otwartych oczu [spotkania odbywają się w 4. piątki miesiąca, godz. 18-21], ma ona za cel, jak sama nazwa wskazuje, otwierać nam oczy na prawdę we wszelkich możliwych wymiarach, dostarczając instrumentów, które pozwolą nam oceniać rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną. Były już spotkania dotyczące historii, sztuki (Matejko), Chin. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w październiku na survivalu w Marianówce [27-29 X – już można zgłaszać swój udział: idk.wroclaw@gmail.com].

e) Poza tymi spotkaniami proponujemy formę, którą nazwaliśmy survivalem karmelitańskim, chodzi w nim o ścisłe połączenie praktyki i teorii, ducha i ciała, otwarcia na Boga z tym na człowieka i świat [takim survivalem była lipcowa pielgrzymka, podczas której pokonywaliśmy słabości ciała, mocą ducha nawiązując relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem [Survival karmelitański – IDC Wrocław (karmelicibosi.pl].

W tym roku już teraz zapraszamy na dwa takie rodzaje survivalów, pierwszy odbędzie się jesienią w Marianówce w dniach 27-29 października, i będzie to survival – wyprawa w głąb dziejów ze świętymi, z naszym wykładowcą p. Gabrielem Maciejewskim, który podzieli się z nami swą niezwykłą umiejętnością nieklękania przed nikim w poznawaniu prawdy poza Nią samą czyli Bogiem [jak czyniła Teresa z Avila, z Lisieux, Edyta Stein], tak zresztą brzmi tytuł jego wykładów: „Bóg działający w dziejach – święci kontra świat i zło”. Drugi survival – odbędzie się także w Marianówce na zakończenie roku spotkań w czerwcu [7-9]; i będzie służył, po całym roku modlitwy i rozważań, zastanowieniu się nad naszym miejscem w Kościele i Karmelu. Pomiędzy tymi odbędą się servivale mniejsze, jak chociażby we wrześniową najbliższą sobotę survival dereniowy

[SURVIVAL DERENIOWY – IDC Wrocław (karmelicibosi.pl).

Kolejną formą, którą kontynuujemy są warsztaty, jak w poprzednie lata odbędą się warsztaty adwentowe [8-10 grudnia] i wielkopostne [22-24 marca], i jak zawsze będziemy w nich poruszać całość problematyki człowieka od ciała poprzez psychikę do ducha. Oprócz nich planujemy warsztaty hildegardowe, kulinarno-dietetyczne i florystyczne [kto chce się podzielić z innymi swymi umiejętnościami – zapraszamy].

I ostatni survival – długo odkładana pielgrzymka do Hiszpanii, którą planujemy na październik przyszłego roku [już teraz można zgłaszać swój udział: idk.wroclaw@gmail.com].

Oprócz tego zapraszamy na konferencje duchowe, z których najbliższa odbędzie się już 30 września w ramach triduum przed świętem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w naszym kościele. Zapraszamy już teraz wszystkich chętnych. Święta Teresa będzie pomagała nam rozpoznać nasze miejsce w Kościele.

W zamysłach są również: utworzenia karmelitańskiej grupy modlitewnej (na wzór istniejących w Hiszpanii), oraznowa forma formacji duchowej, łącząca teorię duchowości z praktyką sztuki, o której pisze św. Teresa, pielęgnacji ogrodu: „Pielęgnacja ogrodu duszy”. Będziemy Was o tym informować na bieżąco.

W załączniku plan wykładów i spotkań, zapraszamy do zapoznania się i zaplanowanie swojego czasu, oraz przekazania innym. Pozostałe informacje będziemy ogłaszać miary ich pojawiania się.

Życzę błogosławieństwa na cały tydzień, niech św. Teresa od Dzieciątka Jezus nam towarzyszy, abyśmy potrafili otwierać całe nasze życie na dobrego Boga, by – jak modliliśmy się w niedzielę – „zaszczepił w naszych sercach miłość ku Sobie, dał nam wzrost pobożności, umocnił w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzegł tego co umocnił”!

Z Panem Bogiem – o. Antoni Rachmajda OCD

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content