KGHM w Odrzańskim Szlaku Transportowym

fot. Radio Rodzina

KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Metraco S.A. oraz GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w realizacji programu „Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy”.

– To nasz kolejny krok w kierunku zrównoważonej produkcji i transformacji. Realizacja naszych celów strategicznych wymaga skoordynowanego działania na wielu płaszczyznach, wiele spośród tych działań wymaga współpracy. Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie wszystkich partnerów tego porozumienia gwarantują nam skuteczność i sukces – powiedział Mateusz Wodejko, wiceprezes ds. finansowych KGHM Polska Miedź S.A.  

Współpraca obejmuje m.in. wymianę informacji i doświadczenia, a także działania związane z przygotowaniem koncepcji realizacji projektów dotyczących budowy multimodalnego węzła transportowego. Projekty zakładają prace nad koncepcją budowy centrum logistyczno-dystrybucyjnego produktów partnerów listu intencyjnego wraz z terminalem przeładunkowym opartym o transport wodny.

Wszystkie strony zadeklarowały, że są zainteresowane korzystaniem w przyszłości z infrastruktury i usług terminala. Przewidują, że uruchomienie nowego terminala rozszerzy zakres towarów, których logistyka będzie oparta o ładunki intermodalne, co wpłynie na optymalizację kosztów tych operacji.

Wykorzystanie transportu intermodalnego wpisuje się w globalny trend rozwoju nowoczesnych rozwiązań logistycznych. Zwiększenie udziału przewozów transportem śródlądowym odpowiada oczekiwaniom co do stosowania ekologicznych technologii. Współpraca pomiędzy KGHM, KGHM Metraco a Grupą Azoty ZAK S.A. ułatwi realizację celów wynikających ze strategii rozwojowych i porozumień międzynarodowych dotyczących transformacji energetycznej i zrównoważonego transportu. Jest także reakcją na tendencje na rynku transportowym. Wynika także z chęci redukcji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.

W ramach współpracy spółki powołają zespoły merytoryczne oraz będą dążyć do uzyskania przez Odrzańską Drogę Wodną statusu międzynarodowej drogi wodnej na całym przebiegu i wpisania Miasta Głogów jako węzła sieci TEN-T.

mat. prasowe KGHM

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content