Porozumienie budżetowe w dolnośląskim Sejmiku

mat. prasowe

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego większością głosów przyjęli podczas wczorajszej sesji sejmiku uchwały dotyczące budżetu Dolnego Śląska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.

– Dialog buduje porozumienie. Dziękuję radnym, którzy zagłosowali za przyjęciem tych ważnych, budżetowych uchwał, ponieważ pozwolą one kontynuować Zarządowi Województwa Dolny Śląsk realizację wielu bardzo potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji i zadań – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Wśród projektów, które będą realizowane dzięki osiągniętemu porozumieniu znajdą się m.in. te z zakresu ochrony zdrowia – zakup robota chirurgicznego daVinci dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu oraz zakup USG perinatologicznego dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego w Wałbrzychu), a także infrastruktury drogowej, czyli niezbędnych modernizacji i remontów dróg wojewódzkich w regionie.

Dodatkowo kontynuowany będzie autorski w skali kraju program rewitalizacji linii kolejowych. Dolny Śląsk, dzięki podpisanej wczoraj umowie, stał się właścicielem dwóch kolejnych linii kolejowych. To ostatnie dwa odcinki z pakietu ponad 20 linii, które samorząd województwa zaplanował przejąć podczas tej kadencji. Po niezbędnych pracach rewitalizacyjnych wkrótce powróci na nie pasażerski ruch kolejowy.

Wśród pozostałych projektów znalazły się te z zakresu kultury, edukacji czy sportu. Wszystkie zakładają ważne inwestycje, remonty, a także programy stypendialne dla młodzieży i osób kształcących się przed wejściem na rynek pracy.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content