Nowi kanonicy Kapituły Świętego Krzyża we Wrocławiu

fot. Radio Rodzina

Kapituła Kolegiacka Świętego Krzyża przyjęła 5 nowych kanoników i nadała godność kanonika gremialnego. Uroczystość instalacji odbyła się w kolegiacie św. Krzyża i św. Bartłomieja we Wrocławiu, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Decyzją Metropolity Wrocławskiego, ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego godnością kanoników zostali obdarzeni:

Ks. Jerzy Żytowiecki – Kanonik Gremialny

Ks. Janusz Gorczyca – Kanonik Honorowy

Ks. Andrzej Porębny – Kanonik Honorowy

Ks. Wojciech Styś – Kanonik Honorowy extra numerum

Ks. Andrzej Stefanów – Kanonik Honorowy extra numerum

Ks. Stanisław Małysa – Kanonik Honorowy extra numerum

Mówił ks. kanonik Stanisław Małysa, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Wołowie, dziekan dekanatu Wołów.

Księża kanonicy podczas ceremonii włączenia otrzymali znaki godności: dystynktorium oraz pierścień. Główną uroczystością kapituły jest Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które przypada 14 września.

Zaznacza ks. kanonik Janusz Gorczyca, proboszcz parafii pw. św. Maurycego we Wrocławiu.

Księża kanonicy w obecności hierarchy złożyli wyznanie wiary, przyrzekając że będą zgodnie ze statutem kapituły i własnym sumieniem wspierać modlitwą, słowem oraz działaniem Ojca Świętego i pasterzy diecezji.

Celem Kapituły jest szerzenie głębokiej czci Krzyża Jezusa Chrystusa wśród wiernych Archidiecezji Wrocławskiej. Ponadto jej zadaniem jest sprawowanie uroczystych czynności liturgicznych w kolegiacie Świętego Krzyża oraz asystowanie przy poświęceniu placów i położenia kamienia węgielnego pod budowę nowych kościołów.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content