Podsumowanie XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu

mat. prasowe

Zakończyło się Forum Ekonomiczne w Karpaczu czyli największa i najważniejsza konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. W trzydniowym spotkaniu uczestniczyło  ok. 5 tysięcy gości z całego świata.

– Cieszę się, że Dolny Śląsk jest miejscem organizacji międzynarodowego Forum Ekonomicznego. To wydarzenie spełniło swoje zadanie. Jestem pod ogromnym wrażeniem dyskusji, mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Marszałek mówi jakie tematy były poruszane podczas forum.

Zagraniczne firmy są pod ogromnym wrażeniem, co robimy na Dolnym Śląsku.

O forum w Karpaczu mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Pół tysiąca wydarzeń merytorycznych

Przez trzy dni trwania Forum Ekonomicznego odbyło się prawie 550 wydarzeń merytorycznych, część z nich przeprowadzono w tym roku na Strefie Dolnego Śląska. W dyskusjach uczestniczył Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Marszałek Cezary Przybylski zabrał głos w trzech debatach.  Pierwsza z nich dotyczyła „Polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmacniania relacji dobrosąsiedzkich”.

– Po obu stronach granicy dostrzegamy potrzebę realizacji różnych wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw infrastruktury drogowej, kolejowej, rzecznej oraz energetycznej. Łączenie Polski i Czech, zwłaszcza teraz w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, jest bardzo istotne, a wspólne projekty zjednoczą mieszkańców i zwiększą naszą konkurencyjność po obu stronach granicy – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kolejny panel to „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Uczestnicy dyskusji poruszyli temat wpływu wojny w Ukrainie na nasze postrzeganie przyszłości, a także konieczności redefinicji wartości przez rządy w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Rozmawiano również o inflacji, która poważnie odbija się na dalszym rozwoju gospodarczym kontynentu oraz o potrzebie zadbania o zieloną przyszłość i ochronę naszej planety.

Marszałek Cezary Przybylski wziął udział w panelu pt. „Współpraca samorządów z władzą centralną”. Dyskutowano o tym, jak zmiany fiskalne odbiły się na finansach jednostek samorządu terytorialnego, a także o skutkach pandemii koronawirusa, wojny w Ukrainie oraz związanego z nią kryzysu migracyjnego w kontekście administracji publicznej. Uczestnicy odpowiadali na pytania, ile samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego jest w Polsce oraz czy samorządowi zagraża centralizacja.

Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski wziął udział w panelu „Cyberbezpieczny samorząd – strategie i praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa”, podczas którego skupiono się na omówieniu kluczowych strategii i praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego. Temat jest ważny i aktualny, ponieważ zagrożeń w cyberprzestrzeni z roku na rok przybywa.

– W obliczu rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni, samorządy stają przed wyzwaniem zapewnienia ochrony danych i infrastruktury. Instytucje, takie jak szpitale, każdego dnia muszą mierzyć się z ryzykiem cyberataków i to ryzyko minimalizować. Cyberbezpieczeństwo obecnie ma szczególne znaczenie, dlatego od kilku lat realizujemy projekt skierowany do młodzieży, który ma zachęcić młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w obszarze współczesnych zagrożeń cyfrowych. Wydarzenie „Cybertron” organizowane we współpracy z Politechniką Wrocławską odbędzie się jeszcze w tym miesiącu – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wicemarszałek Grzegorz Macko uczestniczył w dyskusji poświęconej zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu w kontekście zmian w Polityce Energetycznej Polski 2040 ogłoszonych w kwietniu tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zakładają one 74 proc. udział energii z atomu i OZE w polskim miksie energetycz­nym.

– Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z filarów funkcjonowania naszego państwa i naszej gospodarki. W czasie Forum Ekonomicznego ten aspekt poruszany był wielokrotnie, co jest szczególnie istotne w kontekście wojny w Ukrainie – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

„Kierunki rozwoju transportu publicznego” to temat panelu, w którym głos zabrał Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa. Dyskutowano na temat wagi dobrze przygotowanego i zarządzanego transportu publicznego dla zrównoważonego rozwoju regionu. Zastanawiano się nad tym, czy wyznaczanie w centrum miast stref z drogimi miejscami parkowania oraz stosowanie zachęt finansowych w postaci tanich biletów i optymalne planowanie tras komunikacji miejskiej przyczynią się do stałego wzrostu korzy­stania z transportu publicznego.

– Forum Ekonomiczne w Karpaczu to okazja do wymiany myśli, poglądów i spotkań z ludźmi ze świata biznesu, sportu, kultury czy mediów. Podczas pt. Kierunki rozwoju transportu publicznego opowiadałem o tym jak Samorząd Województwa Dolnośląskiego angażuje się w proces rewitalizacji nieczynnych linii kolejowych. Opowiedziałem także o projekcie Kolejowej Komunikacji Autobusowej, którą niedawno uruchomiliśmy do Sycowa i Góry. To była bardzo ciekawa dyskusja – mówi Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Krzysztof Maj, członek zarządu województwa wziął natomiast udział w trzech panelach w trakcie Forum Ekonomicznego. Był moderatorem dyskusji „Zdrowie Polaków. Współczesne problemy i nowoczesne propozycje rozwiązań”, podczas której paneliści odpowiadali na pytania dotyczące wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w publicznym systemie zdrowia oraz stanu polskiej opieki zdrowotnej i udziału samorządów w finansowaniu szpitali. Krzysztof Maj uczestniczył także w panelu „Samorząd terytorialny fundamentem demokracji”. Prelegenci w trakcie jego trwania rozważali zagadnienia dotyczące granic decentralizacji władzy publicznej oraz współczesnego systemu podziału władzy samorządowej w Polsce. Członek zarządu województwa był również panelistą podczas spotkania pod tytułem „Wielopoziomowe zarządzanie polityką integracji – uchodźcy, migranci, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”.Goście panelu zastanawiali się, jakie wyzwania i potencjalne rozwiązania mogłyby wzmocnić i usprawnić kreowanie skutecznej lokalnej polityki integracyjnej odpowiadającej na potrzeby mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców.

– Uczciwa polityka migracyjna powinna być konstruowana z udziałem samorządów i organizacji pozarządowych z precyzyjnym określeniem zadań oraz kompetencji na poszczególnych szczeblach. Dolny Śląsk jest regionem otwartym. 25 proc. Wrocławia obecnie stanowią nowi mieszkańcy, ale jeśli cofniemy się 70 lat wstecz to okaże się, że wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska byli nowi. Mamy tu duży miks różnych narodowości. Jesteśmy regionem niejako przyzwyczajonym do integracji – mówi Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie forum został podpisane porozumienie, dot. zacieśnienia współpracy w dziedzinie sportu z Krajem Libereckim. Marszałek Cezary Przybylski oraz przedstawiciele partnerów czeskich podpisali memorandum, dzięki któremu w ośrodkach sportów zimowych po obu stronach granicy przeprowadzone zostaną niezbędne prace modernizacyjne i wspólnie będą mogły się one ubiegać o organizację imprez rangi mistrzowskiej.

Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach stała się impulsem do zacieśnienia współpracy w dziedzinie sportu z Krajem Libereckim, wieloletnim regionem partnerskim województwa dolnośląskiego.

– Podpisujemy dziś dokument w którym deklarujemy chęć i gotowość do współpracy przy organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej. Łącząc siły z krajem Libereckim wzmacniany nasz wspólny potencjał. To kolejny dowód naszej wieloletniej bardzo dobrej współpracy – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Podczas odbywającego się w Karpaczu Forum Ekonomicznego podpisano dziś memorandum dzięki któremu powstanie transgraniczny, makroregialny obszar rozwoju sportów zimowych. Partnerzy zaangażują się również we wspólną organizację imprez sportowych rangi mistrzowskiej. Sygnatariuszami dokumentu są Województwo Dolnośląskie, Kraj Liberecki, miasta Harrachov i Szklarska Poręba, Ośrodek Skoczni Narciarskich w Harrachovie i Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu oraz polski i czeski związek narciarski.

– Korzystając z okazji chciałbym pogratulować Dolnemu Śląskowi realizacji inwestycji na Polanie Jakuszyckiej. Naszym zamiarem jest rewitalizacja skoczni narciarskich w Harrachovie gdzie ostatnie duże wydarzenie sportowe odbyło się w 2014 roku – dodaje Martin Puta, Hetman Kraju Libereckiego.

Wspólnym celem wszystkich stron zaangażowanych w podpisanie tego dokumentu jest efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury, wspieranie sportowców z Polski i Czech, przygotowanie wspólnych wydarzeń sportowych z wykorzystaniem funduszy własnych oraz środków Unii Europejskiej, a szczególnie programu współpracy transgranicznej Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Województwo Dolnośląskie oraz Kraj Liberecki łączy wieloletnia współpraca – oba regiony podpisały porozumienie o współpracy w 2003 roku. Memorandum podpisano w 20. rocznicę współpracy międzyregionalnej, co stanowi impuls do intensyfikacji działań realizowanych na rzecz lokalnych społeczności oraz dążenia do połączenia obu ośrodków. W myśl porozumienia strona czeska planuje finansowe wsparcie rekonstrukcji skoczni narciarskich w Harrachovie z budżetu państwa. Województwo Dolnośląskie, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki oraz miasto Szklarska Poręba dołożą starań do modernizacji jakuszyckich tras biegowych. Sportowcy z Polski oraz Czech wspólnie będą mogli korzystać z infrastruktury DCS, nowoczesnego ośrodka narciarstwa biegowego i biathlonu, oraz skoczni narciarskich w Harrachovie. Będzie to stwarzało w przyszłości możliwości ubiegania się o prawo do organizacji wydarzeń sportowych rangi mistrzowskiej.

W trakcie forum odbyło się kilkaset paneli.

Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego brał udział w debacie nt. transportu kolejowego.

Karpacz po raz czwarty stał się centrum obrad Forum Ekonomicznego – wydarzenia, od ponad trzydziestu lat skupiającego liderów politycznych, gospodarczych i społecznych. Wydarzenie zakończyło się 7 września.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content