Polska Agencja Inwestycji i Handlu otwiera Regionalne Biuro Handlowe we Wrocławiu

Foto: Mat. Pras.

PAIH buduje sieć Polskich Biur Handlowych, które mają być narzędziem dotarcia do przedsiębiorców i wsparciem w rozpoczynaniu przez nich ekspansji zagranicznej. Modyfikując strukturę organizacyjną, Agencja rozszerza swój obszar działania. Uroczyste otwarcie drugiego z biur odbędzie się już 24 sierpnia w Hotelu The Bridge Wrocław.

– Chcemy osiągnąć dwie rzeczy, zwiększyć rozpoznawalność PAIH wśród przedsiębiorców jako instytucji wspierającej rozwój na rynkach zagranicznych i ułatwić kontakt z nami. Bez internacjonalizacji działalności firmy nie są w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału do rozwoju. Dopiero wkroczenie na zagraniczne rynki pozwala polskiemu biznesowi rozwinąć skrzydła. Chcemy, by PAIH był naturalnym skojarzeniem dla każdego przedsiębiorcy, który pomyśli o ekspansji, niezależnie od wielkości firmy – powiedział Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu Agencji – Dla ułatwienia kontaktu z PAIH tworzymy w całym kraju sieć Polskich Biur Handlowych. Filozofią ich powołania jest działanie lokalnie, blisko firm w danym regionie – dodał.

PAIH dostrzega, że polskie firmy są coraz bardziej świadome dostępności instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Nadal jednak zauważalny jest niski udział sektora MŚP w internacjonalizacji działalności. Utworzenie sieci Polskich Biur Handlowych pozwoli PAIH zbliżyć się do przedsiębiorców i da możliwość lepszego dotarcia do nich z ofertą Agencji. To zaś bezpośrednio przyczyni się do pokazania im, gdzie mogą dotrzeć ze swoimi produktami i jaką strategię eksportową najlepiej obrać.

Agenda wydarzenia:

 • 10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji
 • 10:30 – 12:00 Instrumenty wsparcia działalności przedsiębiorców przez PAIH:
 • Internacjonalizacja działalności
 • Ekspansja na rynki globalne
 • Perspektywy rozwoju inwestycji w regionie.
 • Narzędzia wsparcia dla inwestorów
 • PAIH Forum Biznesu 2023
 • 12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
 • 12:15 – 12:35 Polska na Expo 2025 Osaka. Kansai – promocja polskiego biznesu, kultury i nauki
 • 12:35 – 13:30 Debata Lokalny Biznes – Globalny zasięg
 • Aktualne wyzwania i potrzeby przedsiębiorców w regionie
 • 13:30 Lunch, Networking
Mat. Pras.

Biura powstaną ze współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz podmiotami z Grupy PFR. Docelowo planowane jest otwarcie 12 z czego dziewięciu jeszcze w tym roku. Pierwsze trzy biura zlokalizowane we Wrocławiu, Opolu oraz Katowicach zostaną otwarte w czerwcu 2023 roku. Powstaną one w ramach współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Kolejne biura powstaną w porozumieniu z Pomorską SSE, Kostrzyńsko-Słubicką SSE, Łódzką SSE, Warmińsko-Mazurską SS, Mielecką SSE oraz w Krakowie. Dzięki obecności na szczeblu regionalnym będzie można lepiej określić potrzeby eksporterów oraz wskazać podmioty mogące skuteczniej wykorzystać swój potencjał rozwoju. Jednym z priorytetów będzie też wzmocnienie współpracy z lokalnymi organizacjami gospodarczymi i branżowymi. Wśród obszarów działalności biur regionalnych ma się również znaleźć edukacja MŚP w zakresie eksportu oraz dostarczanie firmom informacji o rynkach zagranicznych.

Polskie Biura Handlowe są uzupełnieniem, a nie zmianą modelu działalności PAIH. Dla przedsiębiorców, którzy wolą w pierwszej kolejności kontaktować się z Zagranicznymi Biurami Handlowymi Agencji, taka możliwość będzie nadal dostępna.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

Więcej informacji na stronie dostępnej tutaj.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content