Rozpoczynają się prace przy budowie obwodnicy Boguszowa-Gorc

Fot. Wicemarszałek Grzegorz Macko / fot. mat. pras. UMWD

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Boguszowa-Gorc – etap I. W symbolicznym „wbiciu łopaty” uczestniczyli wicemarszałek Grzegorz Macko oraz członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda.

We wrześniu ubiegłego roku, podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem podpisali umowę na dofinansowanie powstania trzech obwodnic. Wartość tych projektów to prawie 200 mln zł, a kwota dopłaty udzielonej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ponad 126 mln zł. Wśród tych trzech drogowych inwestycji znalazła się realizacja obwodnicy Boguszowa-Gorc.

Inwestycje w infrastrukturę drogową to przede wszystkim bezpieczeństwo i większy komfortu w codziennym życiu. Jako samorząd województwa realizujemy szereg takich projektów, także m.in. w Obornikach Śląskich czy Bolesławcu – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W ramach zadania zaplanowano budowę obwodnicy o długości ok. 4,5 km. Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich zrealizuje firma EUROVIA S.A. i będzie to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Boguszów – Gorce na odcinku od ul. Krakowskiej do granicy miasta Wałbrzych. Ponadto w ramach realizacji tej części zadania planuje się jeszcze m.in przebudowę zjazdów, budowę zatoki autobusowej przy ul. Krakowskiej, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego czy przebudowę oświetlenia drogowego. Wartość zadania wynosi blisko 16,9 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia tej części inwestycji to listopad 2024 roku.

Obecnie w godzinach szczytu w pobliżu tamtejszych domów przejeżdża mnóstwo aut, w tym ciężarówek. Realizacja tego zadania pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, co ograniczy hałas i poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Obwodnica Boguszowa-Gorc to jedna z trzech obwodnic, która została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja o wartości 66 mln zł dofinansowana została kwotą 46,2 mln zł, co stanowi 70% wartości zadania – dodaje.

Na powstaniu nowej drogi skorzystają okoliczni mieszkańcy, poprawi ona także komunikację na całym południu Dolnego Śląska.

To historyczny moment dla Boguszowa-Gorc i całej aglomeracji wałbrzyskiej. Na tę drogę mieszkańcy czekali bardzo długo i teraz, po uzyskaniu rządowej dotacji, startujemy w jej budową. To efekt dziesiątek rozmów, które przeprowadziliśmy przez ostatnie lata. Cieszymy się i jednocześnie prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w czasie trwania prac. Mamy nadzieję, że zakończą się one w zakładanym harmonogramie, a być może nawet nieco szybciej – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wykonawcą drugiego etapu inwestycji jest Pracowania Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. Projektowany odcinek obwodnicy rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Krakowską. W ramach opracowywanego projektu planowana jest budowa wiaduktu drogowego nad ul. Poniatowskiego, ul. Świerczewskiego; skrzyżowywania z drogami bocznymi; ciągu pieszo-rowerowego, który ma biec wzdłuż trasy.

Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 1,9 mln zł brutto, a termin realizacji dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego ma potrwać do końca lipca 2025 roku. 

Źródło: mat. pras. UMWD

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content