PGE wsparła upamiętnienie opozycji demokratycznej Ziemi Przemyskiej

Foto: Mat. Pras.

Fundacja PGE przekazała darowiznę dla Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego na upamiętnienie działalności opozycyjnej w czasie PRL-u na terenie regionu przemyskiego. Przekazane wsparcie umożliwiło wydanie drukowanej wersji „Archiwum wolności” oraz ponowny wydruk periodyku „Strych kulturalny”.

Projekty służące pielęgnowaniu pamięci historycznej i ochronie dziedzictwa kulturowego są nam szczególnie bliskie, w związku z tym pozytywnie odpowiedzieliśmy na projekt Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Jestem przekonany, że przygotowane publikacje będą miały wielu czytelników, a zawarty w nich przekaz będzie stanowił cenną lekcję historii, kultury i patriotyzmu nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń – Zbigniew Kajdanowski, prezes Fundacji PGE.

„Archiwum Wolności” to wyjątkowe opracowanie związane z wydarzeniami 4 czerwca 1989 roku, zawierające nie tylko osobiste wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń, ale także dokumenty, które pozwalają lepiej zrozumieć i docenić znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce.

„Strych Kulturalny Środowisko kultury niezależnej w Przemyślu 1983-1997” to natomiast kolejna publikacja książkowa z serii Biblioteka Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, która ukazała się drukiem w połowie lipca br. Wydanie dokumentuje działalność lokalnego środowiska kultury niezależnej, zaangażowanej w działania wolnościowe w latach PRL-u, przybliża odbiorcom ówczesne okoliczności, upamiętnia twórców, artystów i działaczy kultury niezależnej.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content