Morska farma wiatrowa Baltic Power z warunkową decyzją inwestycyjną

mat.pras Orlen.pl

Rada Nadzorcza ORLEN podjęła warunkową decyzję inwestycyjną dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, umożliwiającą finalizację etapu projektowego. Rozpoczęcie fazy budowy planowane jest jeszcze w tym roku, po zakończeniu procesu pozyskiwania finansowania oraz skompletowaniu pozwoleń budowlanych. Wspólna inwestycja ORLEN i Northland Power jest na tym etapie najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce. 

– Efektami transformacji energetycznej są czysta, powszechnie dostępna energia oraz konkurencyjna i nowoczesna gospodarka. Do 2030 roku Grupa ORLEN dokona skokowego rozwoju odnawialnych źródeł energii, osiągając 9 GW zainstalowanych mocy. Kluczowym elementem tej zmiany będzie właśnie morska energetyka wiatrowa. Jako regionalni pionierzy w tym obszarze, musieliśmy wykonać olbrzymią pracę przygotowawczą i administracyjną oraz zbudować nowe kompetencje, które będziemy mogli wykorzystać przy kolejnych projektach. Dzisiejsza decyzja to kamień milowy, który znacząco przybliża nas do osiągnięcia strategicznych celów koncernu – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Projekt Baltic Power, w którym ORLEN posiada ponad 51% udziałów, to najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej realizowany w Polsce. Jego całkowity budżet szacowany jest na około 4,73 mld EUR i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (w kwocie ok. 4,05 mld EUR), a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową.

Udziałowcy inwestycji zakładają, że jej finansowanie realizowane będzie w formule Project Finance, czyli modelu, w którym spłata zobowiązań oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez projekt. Formuła finansowania Project Finance jest szczególnie korzystna dla inwestycji, które wymagają znacznych nakładów i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności, takich jak budowa i eksploatacja morskich farm wiatrowych. Jednocześnie wpisuje się w założenia finansowe zaktualizowanej strategii ORLEN2030.

Projekt Baltic Power posiada wszystkie pozwolenia na budowę lądowej części inwestycji oraz pozwolenie na budowę morskiego przyłącza elektroenergetycznego, służącego do wyprowadzenia energii z farmy na ląd. Posiada również zabezpieczone umowy na wszystkie kluczowe komponenty farmy – w tym turbiny, morskie i lądowe stacje elektroenergetyczne, kable oraz fundamenty – wraz z ich produkcją, transportem i instalacją. Jednym z warunków osiągnięcia finalnej decyzji inwestycyjnej pozostaje pozyskanie pozwoleń na budowę dla morskiej części inwestycji.

Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power jest jednym z kluczowych projektów Grupy ORLEN dla realizacji strategicznego celu osiągnięcia 9 GW mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej do 2030 roku. Farma powstanie ok. 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, i będzie składała się z 76 najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 15 MW. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku, farma Baltic Power rozpocznie produkcję energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Mat.pras. Orlen.pl

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content