Autobusowa aglorewolucja. Jest przetarg na obsługę

mat. prasowe

Nowoczesne i fabrycznie nowe autobusy, wśród nich zero emisyjne oraz możliwość zakupu biletu w kasowniku w pojeździe – m.in. takie nowinki czekają pasażerów komunikacji miejskiej, podróżujących autobusami linii 9xx łączących Wrocław z Czernicą, Długołęką i Wisznią Małą.


Ruszył przetarg na „świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gmin Wisznia Mała, Długołęka i Czernica”. Przetarg obejmuje dwa zadania: na 17 linii podmiejskich 9xx łączących Wrocław z Wisznią Małą, Długołęką i Czernicą (w tym 5 całkowicie nowych tras) oraz 9 linii miejskich – dziś obsługiwanych przez MPK Wrocław oraz jego podwykonawcę.
– Komunikację aglomeracyjną traktujemy kompleksowo i poważnie, dlatego stale inwestujemy w jej rozwój. Bardzo się cieszę, że tak dobrze przebiega nasza współpraca z większością gmin w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszyscy rozumiemy, że sprawna komunikacja zbiorowa w aglomeracji służy nam wszystkim. Dlatego z moimi kolegami, włodarzami gmin Wisznia Mała, Długołęka i Czernica zadbaliśmy m.in. o to, aby każdy z pojazdów był komfortowy dla pasażerów i kierowców oraz nowoczesny na miarę XXI wieku. Poza tym, że będą one klimatyzowane i niskopodłogowe, zostaną wyposażone również m.in. w gniazda USB, ale także – co szczególnie ważne – w defibrylator AED – wymienia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

O inwestycji mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

-Przetarg został poprzedzony badaniami rynku, dodaje dyrektor.

W pojazdach będzie obowiązywał wspólny bilet, dodaje.

– Po jego rozstrzygnięciu aż 32% floty obsługującej linie łączące te gminy aglomeracji stanowić mają pojazdy niskoemisyjne – zdradza Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kiedy nowe autobusy wyjadą na linie aglomeracyjne?

Przewoźnicy wyłonieni w postępowaniu przetargowym przeznaczą do ich obsługi łącznie 92 fabrycznie nowe autobusy. Na ich dostarczenie i rozpoczęcie świadczenia usług będą mieli 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

– To oznacza, że jeśli uda nam się zamknąć wszystkie formalności w najbliższych kilku miesiącach, nowe pojazdy wyjadą na ulice aglomeracji pod koniec przyszłego roku – mówi Aleksander Łoś, zastępca dyrektora Wydziału Transportu UM Wrocławia.

Przewoźnicy mogą składać oferty do 5 września do godziny 10:00.

Autobusy na miarę XXI wieku

Jak wskazał prezydent Wrocławia wszystkie pojazdy będą klimatyzowane i niskopodłogowe, we wszystkich będzie można podładowac komórkę czy laptop korzystając z gniazda USB.Dodatkowo, autobusy będą posiadały szereg udogodnień dla pasażerów z niepełnosprawnościami.

– Gmina Wrocław, jako zamawiający, wymaga od potencjalnych oferentów zapewnienia łącznie 92 autobusów do obsługi wspomnianych wcześniej linii: 40 autobusów przegubowych (ok. 18-metrowych), 40 solo (ok. 12-metrowych) i 12 autobusów midi (ok. 10-metrowych). Znaczna część z nich stanowić będą pojazdy niskoemisyjne – wylicza Paulina Tyniec-Piszcz.
Łącznie w ciągu 6 lat – na taki okres został rozpisany przetarg – wykonają one ponad 38 mln wozokilometrów po drogach Wrocławia i aglomeracji.
Urbancard w aglomeracji

Autobusy o numerach 9xx są liniami miejskimi – strefowymi, kursującymi pomiędzy Wrocławiem, a gminami ościennymi (Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Wisznia Mała, Miękinia, Długołęka).

– Aby korzystać z tych linii, pasażerowie muszą posiadać bilety jednorazowe zakupione u kierowcy autobusu lub lokalne EM-karty. Od momentu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowych, wybranych w przetargu operatorów, na liniach objętych tym postępowaniem, wprowadzamy system Urbancard. To ważny krok w integracji transportu zbiorowego w aglomeracji – dodaje Paulina Tyniec-Piszcz.

System Urbancard będzie sukcesywnie rozszerzany także na inne linie 9xx obsługujące pozostałe gminy.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content