Ponad 2,7 tys. wolnych miejsc w II etapie rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych

mat. prasowe/Gmina Wrocław

We wtorek, 1 sierpnia, rusza II etap rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. W placówkach prowadzonych przez miasto pozostało ponad 2,5 tys. wolnych miejsc, w pozostałych publicznych placówkach (korzystających z tego samego systemu elektronicznej rekrutacji) – kolejne 200.

W II etapie rekrutacji, uzupełniającym, biorą udział osoby, które nie dostały się do żadnej z wybranych szkół w I etapie lub które dostały się do szkoły, jednak zmieniły zdanie i chcą podjąć naukę w innej placówce (, w której pozostały wolne miejsca).

– Etap uzupełniający przebiega na tych samych zasadach, co I etap. Tu również wybiera się oddziały w sześciu placówkach, a o przyjęciu do szkoły decyduje liczba zebranych punktów rekrutacyjnych – mówi Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej UM Wrocławia – W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto pozostało ponad 2,5 tys. wolnych miejsc. W technikach ponad 1 tys., w branżowych blisko 900 oraz ok. 650 w liceach. Dodatkowo – 200 miejsc w placówkach prowadzonych przez inne podmioty, które korzystają z tego samego systemu elektronicznej rekrutacji. I o te miejsca ubiegać się mogą teraz uczniowie – dodaje.

W rekrutacji podstawowej ( I etap) do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto zakwalifikowało się ponad 10,6 tys. osób, z tego przyjętych jest ponad 9,3 tys. uczniów. Niezakwalifikowanych było ponad 1,1 tys. uczniów.

Ważne terminy w rekrutacji uzupełniającej:

Od 1 do 3 sierpnia 2023 r. należy wygenerować w systemie wniosek, uzupełnić go i podpisać profilem zaufanym (rodzica/opiekuna prawnego). Można także dokument wydrukować, uzupełnić, podpisać i w wersji papierowej złożyć w szkole pierwszego wyboru.

9 sierpnia 2023 r. opublikowane zostaną listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w etapie uzupełniającym. Osoby zakwalifikowane muszą w terminie od 10 do 17 sierpnia potwierdzić chęć przyjęcia do placówki, składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Półtora rocznika

W tym roku we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych przygotowano ok. 12 tys. miejsc. To więcej niż ósmoklasistów ukończyło w tym roku wrocławskie szkoły podstawowe (ok. 7,5 tys. ósmoklasistów, w tym w szkołach prowadzonych przez miasto ponad 6,6 tys.).

– W sumie utworzono 22 klasy pierwsze więcej niż w roku ubiegłym. M.in. w ten sposób placówki przygotowują się na przyjęcie większej liczby uczniów, czyli półtora rocznika – podkreśla Monika Dubec.

Szczegóły na: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-public/menu/page/23 .

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content