Milion złotych na ekologię dla dzieci i młodzieży

fot. Patrycja Jenczmionka

„Fundusz Ekologii” – to nowy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Założenia programu przedstawia Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Samorząd Województwa chce włączyć się w program. Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego zwraca uwagę na zajęcia terenowe.

Tematyka może dotyczyć: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet na realizację celu Programu wynosi milion zł, maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi do 8 tys. zł.

Nabór wniosków potrwa do końca października 2023 roku.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content