PGE Mecenasem Muzeum Narodowego w Gdańsku

Foto: Mat. Pras.

PGE Polska Grupa Energetyczna została mecenasem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest to już piąte muzeum narodowe, które dołączyło do PGE Kulturalnej Grupy Energetycznej. W ramach wspólnych działań PGE razem z Muzeum będą działać na rzecz edukacji kulturalnej oraz budowania wizerunku Muzeum jako miejsca otwartego dla wszystkich grup odbiorców.

Od pół roku Muzeum Narodowe w Gdańsku jest instytucją w 100 % prowadzoną przez MKiDN. Podobnie Muzeum Narodowe w Lublinie czy we Wrocławiu. Polska polityka kulturalna znajduje się dziś na zupełnie innym etapie rozwoju. Dzięki zwiększeniu o 100% budżetu resortu kultury instytucje mają większe szanse rozwoju. W to wszystko wpisuje się udział spółek skarbu państwa. Działania te są uzupełniane poprzez zaangażowanie mecenasów, którzy wspierają polską kulturę nie tylko z powodu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także z poczucia wspólnoty narodowej. Dziękuję PGE za wsparcie, dzięki któremu Muzeum Narodowe w Gdańsku będzie mogło rozwijać wiele nowych inicjatyw – mówi prof. dr hab. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PGE stale zwiększa swoje zaangażowanie w promocję polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, obejmując mecenatem kolejne placówki i wydarzenia kulturalne w całej Polsce. Dzisiaj rozpoczynamy współpracę z Muzeum Narodowym w Gdańsku – jedną z najstarszych instytucji muzealniczych w Polsce i największą instytucję kultury na Pomorzu. W ten sposób chcemy rozwijać jego ponad 150 – letnią tradycję. W ramach współpracy PGE będzie nie tylko patronować wystawom i wydarzeniom muzealnym, ale przede wszystkim będziemy prowadzić projekty edukacyjne, otwierające bramy Muzeum na wszystkie grupy odbiorców – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku PGE obejmie mecenatem wszystkie wydarzenia, wystawy i projekty specjalne organizowane w siedzibie głównej Muzeum, jak i w jego oddziałach: Oddziale Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie, Oddziale Etnografii w Spichlerzu Opackim, Oddziale „Zielona Brama”, Muzeum Hymnu Narodowego w dworku Józefa Wybickiego w Będominie koło Kościerzyny, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oraz NOMUS – Nowym muzeum sztuki.

Dodatkowo, we współpracy z Muzeum, PGE będzie realizować szereg projektów edukacyjnych i kulturalnych, mających na celu zachęcenie różnych grup publiczności – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – do udziału i korzystania z bogatej oferty wydarzeń muzealnych.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z największych mecenasów kultury w Polsce. Wspiera 21 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych.

W 2023 roku na zlecenie PGE firma Brainlab przeprowadziła badania dot. m.in. aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży. Uzyskane dane pokazują, że tylko co trzecie dziecko interesuje się kulturą i sztuką oraz odwiedza kina, muzea, wystawy i teatry. Wyniki badania pokazują, że inicjatywy, jak te realizowane przez PGE, są potrzebne, aby rozwijać wśród najmłodszych zainteresowanie kulturą i sztuką.

Dlatego, PGE aktywnie wspiera kulturę, nie tylko poprzez mecenat wydarzeń i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. W ramach swojej działalności kulturalnej szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne, których celem jest zapewnienie powszechnego dostępu sztuki. Działania te realizuje poprzez program „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna”.

W 2022 roku w instytucjach kultury wspieranych przez PGE zostało zorganizowanych ponad 6 tys. pojedynczych wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób. Dodatkowo, w muzealnych programach edukacyjnych, wspieranych przez PGE, wzięło udział ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w zajęciach z dziedziny kultury, które zostały zrealizowane ze wsparciem PGE.

Link do filmu, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vxr1oNKjPVY

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content