Energia przyszłości. Energetyczny lider z nowym raportem ESG

Foto: Mat Pras Tauron

Na stronie raport.tauron.pl pojawił się nowy raport zawierający nie tylko informacje podsumowujące 2022 rok, ale również opis sytuacji przedsiębiorstwa w roku bieżącym. Grupa TAURON od lat wskazywana jest wśród polskich spółek jako lider raportowania zintegrowanego.

Mówi Łukasz Zimnoch – rzecznik prasowy Tauron Polska Energia.

– Rok 2022 był pełen wyzwań, szczególnie dla spółek sektora energetycznego. Naszym największym sukcesem jest fakt, że pomimo gigantycznego, globalnego kryzysu, nie przerwaliśmy ani nie zmniejszyliśmy dynamiki naszej zielonej transformacji. Najbliższe lata są kluczowe dla gruntownej przebudowy naszego modelu biznesowego, czego pierwszym etapem była rezygnacja z wydobywania paliw kopalnych. Pokazanie ścieżki kolejnych zmian jest główna wartością naszego nowego Raportu Zintegrowanego – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Strona główna raportu została w tym roku przygotowana w oparciu o sztuczną inteligencję, dzięki temu w tle widoczny jest obraz Katowic w 2050 roku widziany przez jedno z popularnych narzędzi AI.

Struktura raportu została podporządkowana raportowaniu ESG, zatem ze strony można dowiedzieć się m.in. jak regulacje wpływają na działalność i cele strategiczne energetycznego lidera. Strona pozostaje cennym źródłem danych i wiedzy dla osób poszukujących szczegółowych informacji operacyjnych i finansowych. Szczegółowo został też opisany kontekst rynkowy, w którym działał TAURON.

Formuła online pozwala na wykorzystanie interaktywnych elementów, np. wykresów, umożliwiających jeszcze łatwiej ewolucję wskaźników powiązanych z działalnością Grupy. Wartością raportu Grupy TAURON jest też dostęp do danych historycznych o organizacji.

Grupa TAURON jako jedna z pierwszych polskich spółek zaangażowała się w najbardziej dojrzałe i doceniane na całym świecie podejście do raportowania rocznego. Raporty zintegrowane to wyjątkowe podsumowania działalności przedsiębiorstw pokazujące w jaki sposób korzystają one z zasobów znajdujących się na zewnątrz organizacji, w jaki sposób je przetwarzają i jak tworzą wartość dla siebie i otoczenia. Taka perspektywa jest szczególnie użyteczna w dobie nacisku na raportowanie ESG i odpowiada na oczekiwania osób poszukujących wiedzy o jakości zarządzania oraz wpływie środowiskowym i społecznym.

Raport jest dostępny pod adresem raport.tauron.pl

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content