Nowy program opieki perinatalnej na Dolnym Śląsku

fot. Radio Rodzina

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu został wybrany w konkursie na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt – poprawa opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego” na lata 2023 – 2025, finansowego z budżetu województwa dolnośląskiego.  

Program ma na celu ukierunkowanie na odpowiednią diagnostykę i terapię u dzieci, które urodziły się z wrodzonymi zaburzeniami rozwoju lub mają podejrzenie takiego zaburzenia. Szczegóły przedstawia Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Cały proces opieki będzie starannie skoordynowany, aby zapewnić wsparcie i leczenie w najlepszy możliwy sposób. O wyjątkowości projektu mówi prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych USK we Wrocławiu.

Wczesna diagnostyka i kompleksowa opieka pozwala na racjonalizację postępowania i stwarza szansę na poprawę stanu zdrowia dziecka i sytuacji jego rodziny nie tylko w okresie dzieciństwa, ale także na lepsze funkcjonowanie w przyszłości. Często wady wrodzone występują w obrębie więcej niż jednego układu, co podkreśla prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, kierownik Kliniki Nefrologii Pediatrycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

„Jako Uniwersytecki Szpital Kliniczny dysponujemy szerokim gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy w ramach tego programu będą udzielać wsparcia” – podkreśla Agnieszka Zdęba – Mozła, zastępca dyrektora ds. personalnych i jakości Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Zgłoszenie pacjenta do programu będzie przyjmowane telefonicznie tel. 885 853 127 (kontakt z koordynatorem programu) lub e-mailowo koordynator.program@usk.wroc.pl, zgodnie z kryteriami włączenia. Osoba zgłaszająca pacjenta do programu musi przedstawić dokumenty medyczne pacjenta (po wcześniejszym wyrażaniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów pacjenta). Osobami zgłaszającymi do programu mogą być lekarz z oddziału szpitalnego, z poradni, pielęgniarka patronażowa, fizjoterapeuta, neurologopeda, rodzice. Za merytoryczne zakwalifikowanie pacjenta do programu odpowiada przewodniczący Konsylium i stali członkowie Konsylium (lekarze).

Nowym programem już zostało objętych pierwszych dwudziestu małych pacjentów.

Mat. Pras. /inf. ZD

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content