Czy LASEK OPOROWSKI zostanie użytkiem ekologicznym?

Foto: Mat. Pras.

Oddalony od zgiełku miasta Lasek Oporowski to zielona przystań dla wielu wrocławianek i wrocławian, ale także schronienie dla nietoperzy, dzięciołów oraz rzadko spotykanego gatunku motyla. Rosną tu co najmniej dwa drzewa o rozmiarach pomnikowych, a na obrzeżach znajdują się zarośla śliwy tarniny. Na czwartkowej sesji radni będą głosować nad uznaniem Lasku Oporowskiego za użytek ekologiczny.

Przyroda nie ma barw politycznych, nie ma podziału na społeczną czy urzędową. Dlatego jestem bardzo zadowolony z tej współpracy, bo jej wynikiem jest dobro wspólne: Zielony Wrocław. Bardzo więc się cieszę, że kolejny zielony teren miasta będzie pod ochroną – zadeklarował Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

Lasek Oporowski był do tej pory chroniony planistycznie, co oznacza, że nie mógłby zostać zagospodarowany na inny cel niż ten przewidziany w MPZP (jest nim zieleń). Teraz jednak będzie chroniony dzięki inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców, działających w Komitecie Obywatelskim Inicjatywy Uchwałodawczej Dziki Wrocław, we współpracy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju.

Mam nadzieję, że ta inicjatywa obywateli we współpracy z miastem zyska poparcie wszystkich sił politycznych w radzie miejskiej i będziemy mogli w czwartek świętować ustanowienie użytkiem ekologicznym Lasku Oporowskiego. Do tego będę radnych bardzo namawiał – podkreślał podczas konferencji przewodniczący Rady Miejskiej, Sergiusz Kmiecik.

Lasek Oporowski – i dla mieszkańców, i dla zwierząt

W Lasku Oporowskim zamieszkuje sześć gatunków nietoperzy – jest to jedno z nielicznych miejsc w tej części Wrocławia, gdzie rosną stare drzewa pełne dziupli, w których nietoperze mogą zakładać kolonie.

Podczas spacerów warto również zwrócić uwagę na dwa drzewa o rozmiarach pomnikowych: buk zwyczajny o obwodzie ok. 4 m. oraz grab zwyczajny o obwodzie ok. 3 m.

Jak ważny dla przyrody jest ten teren, opowiedziała Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju:

Ta enklawa bioróżnorodności, która znajduje się na obszarze Lasku Oporowskiego, jest bardzo ważna i jako Zielony Wrocław dążymy do tego, by ją wzmacniać. Zależy nam więc na dobrym dialogu i ze stroną społeczną, i innymi inicjatorami. Patrzymy przecież w jednym kierunku.

Zieleń Wrocławia w procentach

Utrzymanie i urządzanie nowych terenów zieleni pozostaje jednym z najważniejszych zadań we Wrocławiu, ponieważ to nie tylko odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, ale także najskuteczniejsza broń w przeciwdziałaniu skutkom postępujących zmian klimatu.

Obecnie zielonych przestrzeni we Wrocławiu jest w sumie ponad 12 tys. hektarów, czyli około 41% powierzchni miasta.

Zdecydowana większość z tych terenów – około 35% powierzchni Wrocławia – to m.in. parki, zieleńce, zieleń nadrzeczna czy pola irygacyjne, które tworzą tzw. zieleń adaptacyjną w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu – czyli pozytywnie wpływają na adaptację do zmian klimatu.

Z kolei 6% powierzchni Wrocławia to tereny rolne przeznaczone na różną formę zieleni w MPZP.

Już teraz tereny chronione, a więc użytki ekologiczne, park krajobrazowy i obszary NATURA 2000, zajmują 8,5% powierzchni Wrocławia.

Parki krajobrazowe:

1. Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy.

Obszary „Natura 2000”:

1. Dolina Widawy,

2. Las Pilczycki,

3. Łęgi nad Bystrzycą,

4. Grądy w Dolinie Odry,

5. Grądy Odrzańskie,

6. Kumaki Dobrej.

Użytki ekologiczne:

1. Dwa zbiorniki wodne wraz z otaczającym obszarem leśnym na terenie Janówka; 

2. Obszar na terenie Nowej Karczmy.

Dodatkowo, we Wrocławiu jest 116 pomników przyrody. To między innymi 94 pojedyncze drzewa, 16 grup oraz 2 aleje. Łącznie  203 obiekty. W kwietniu okazały dąb szypułkowy o obwodzie 520 cm oraz grupa 10 dębów o obwodach – decyzją miejskich radnych – stały się nowymi wrocławskimi pomnikami przyrody.

Miasto prowadzi działania w sprawie innych terenów, które w przyszłości będą objęte taką ochroną, jak Las Oporowski. Już niebawem również Las Pracki (obszar 19,25 ha) będzie procedowany na sesji jako użytek ekologiczny. Na wniosek prezydenta, przesłany do RDOŚ, Pola Irygacyjne mają z kolei stać się rezerwatem przyrody. To cenny obszar obejmujący 751 ha zieleni.

Nowa zieleń w centrum

Warto także dodać, że oprócz ochrony terenów zielonych, we Wrocławiu zazieleniane są także obszary w centrum miasta.

Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zieleni na pl. Wolności – ogłosił w ubiegłym tygodniu Jacek Sutryk. – Planujemy wprowadzić pnącza, które obrosną słupy oświetleniowe oraz drzewa w donicach. Plac Wolności z racji swoich funkcji reprezentacyjnych nie może przyjąć drzew osadzonych w gruncie na stałe.

Zazieleniona zostanie także ulica Zamkowa, gdzie wprowadzone zostaną pnącza na słupy oświetleniowe. Rozszczelniona zostanie nawierzchnia między drzewami, zasadzone będą nowe krzewy.

Dużą, zieloną metamorfozę przejdzie również plac Nowy Targ. Pojawi się tam blisko 63 tysiące roślin – 200 drzew, a do tego byliny, paprocie, trawy oraz pnącza. Firmy mogą złożyć ofertę w przetargu do 24 lipca. Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg, zadanie zostanie zakończone wiosną 2024 roku. Jego szacowany koszt to ok. 8 mln zł.

Foto: Mat. Pras.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content