Inspekcja Transportu Drogowego kontynuuje akcję „Bezpieczny autokar”

fot. MT/Pexels.com

Zarówno w przypadku własnych podróży, jak i planowania wycieczek swoich najbliższych, Polacy wybierają przejazd autokarem. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podróżujących, Inspekcja Transportu Drogowego daje możliwość sprawdzenia kierowcy i pojazdu pod względem bezpieczeństwa. Wystarczy trzy dni wcześniej zgłosić chęć kontroli danego pojazdu lub poprosić przewoźnika o podstawienie swojego autokaru w wyznaczone przez ITD miejsce.

– Od wielu lat, w czasie ferii zimowych i wakacji Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi kontrolę autokarów w ramach akcji „Bezpieczny autokar” – tłumaczy Daniel Woźniak, naczelnik Wydziału Inspekcji w Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego we Wrocławiu.

A jaki jest przebieg prowadzonej kontroli?

– W zeszłym roku w ramach akcji „Bezpieczny autokar” skontrolowaliśmy ponad 140 pojazdów – mówi Daniel Woźniak.

W przypadku wybrania podróży własnym pojazdem warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, tłumaczy nasz rozmówca.

Ponad 140 kontroli autokarów w 2022 roku oraz 40 kontroli w bieżącym sezonie wakacyjnym to bilans akcji „Bezpieczny autokar” prowadzonej przez ITD na Dolnym Śląsku. 

W przypadku zainteresowania kontrolą pojazdu, którym ma być wykonany przewóz osób w miejscu proponowanym przez podróżujących, należy zgłosić zapotrzebowanie na kontrolę co najmniej na 3 dni przed realizacją przewozu. 

Zgłoszenia można dokonać przez stronę internetową WITD we Wrocławiu w zakładce – ZGŁOŚ DO KONTROLI, e-mailem wysyłając zgłoszenie na adres: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 71 326 51 60. 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzi kontrole stacjonarne wyłącznie w ramach dyżuru stałego pod Wzgórzem Andersa w ciągu ulicy Ślężnej w każdą sobotę podczas trwania wakacji w godzinach 7.00 – 9.00.

W związku z tym osoby zgłaszające kontrole powinny przekazać przewoźnikowi informację, aby przed realizacją przewozu skierował autobus we wskazane miejsce w godzinach prowadzenia dyżuru, celem wykonania kontroli.

W tym celu należy zgłosić zapotrzebowanie na kontrolę co najmniej na 3 dni przed realizacją przewozu. Zgłoszenia można dokonać przez stronę internetową WITD we Wrocławiu w zakładce – ZGŁOŚ DO KONTROLI, e-mailem wysyłając zgłoszenie na adres: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 71 326 51 60.

Poświadczeniem przeprowadzonej inspekcji jest kopia protokołu kontroli wydana kierowcy przez inspektorów transportu drogowego.

inf. własne/Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content