PKN ORLEN zmienia nazwę

mat.pras Orlen.pl

Sąd zarejestrował zmianę nazwy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN na ORLEN S.A. Nowa nazwa odpowiada aktualnemu profilowi działalności i planom rozwojowym spółki. Zmiana nie wiąże się z koniecznością dokonywania rebrandingu – znane wszystkim logo i barwy pozostaną.

Zmiana jest konsekwencją przeprowadzonych w ostatnich latach procesów akwizycji Grupy ENERGA, Grupy LOTOS i PGNiG oraz przyjęcia nowej strategii rozwoju Grupy ORLEN.

– Nowa nazwa odzwierciedla rzeczywisty zakres działalności multienergetycznego koncernu oraz strategiczne kierunki jego rozwoju, wśród których jest morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, produkcja wodoru i paliw syntetycznych, a także zielona petrochemia. Tylko w pierwszym kwartale tego roku aż 70% wartości Grupy ORLEN zostało wygenerowane w segmentach niezwiązanych z przerobem ropy naftowej. W tym kontekście zmiana nazwy jest naturalna – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią do końca 2030 roku spółka przeznaczy na inwestycje aż 320 mld zł, z czego 120 mld na projekty nisko- i zeroemisyjne. Do końca dekady ORLEN będzie posiadać m.in.  9 GW mocy w odnawialnych źródłach energii, 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej oraz 300 MW zainstalowanej mocy w małych reaktorach jądrowych. Koncern będzie produkować 3 mln ton biopaliw, ok. 1 mld m sześciennych biogazu, 130 tys. ton odnawialnego wodoru i 70 tys. ton paliw syntetycznych.  Do 2030 r. Grupa ORLEN ograniczy o 25 proc. emisje gazów cieplarnianych w segmentach rafineryjnym, petrochemicznym i wydobywczym. W segmencie energetycznym aż o 40 proc. zmniejszy emisje CO2 przypadające na jednostkę wytworzonej energii. Do 2035 r. koncern zakończy produkcję energii z węgla. Zmiana nazwy nie pociąga za sobą konieczności rebrandingu, ponieważ w identyfikacji wizualnej spółki na potrzeby marketingowe wykorzystywana jest tylko nazwa „ORLEN” i biało-czerwone logo przedstawiające głowę orła. Te elementy nadal będą wykorzystywane w niezmienionej formie.

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta 21 czerwca 2023 roku weszła w życie z dniem 3 lipca 2023 roku, w momencie rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

mat.pras. Orlen.pl

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content