Wyróżnienie dla Powiatu Wrocławskiego za realizację projektu Całodobowa opieka wytchnieniowa

Źródło: Mat. Pras.

W dniu 26 maja 2023 r. Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego na zaproszenie Zarządu Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz Redaktor Naczelnej Serwisu Samorządowego PAP, uczestniczył w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie w Gali wręczenia nagród, w czwartej edycji konkursu Innowacyjny Samorząd.

Miło jest nam poinformować, iż Powiat Wrocławski otrzymał wyróżnienie
w kategorii: powiaty ziemskie za projekt „Całodobowa opieka wytchnieniowa dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego” w Konkursie Innowacyjny Samorząd Serwisu Samorządowego PAP.

Konkurs objął honorowym patronatem Prezes Rady Ministrów. Patronatu udzieliły także: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju
i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz: Govtech Polska, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich. Partnerami strategicznymi konkursu są: Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., PLAY oraz Anwil Grupa ORLEN.

Co roku Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej organizuje ogólnopolski konkurs Innowacyjny Samorząd, którego celem jest promocja kreatywnych
i innowacyjnych rozwiązań samorządów. Kapituła doceniła działania Powiatu Wrocławskiego na rzecz rozwoju całodobowej opieki wytchnieniowej.

Projekt realizowany jest we współpracy z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Domu Opieki im. Św. Józefa w Małkowicach. Pierwsi podopieczni skorzystali ze wsparcia w kwietniu 2022 r.

Usługa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują opiekę nad osobami z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności – mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.  Łącznie ośrodek posiada 4 miejsca. Do dyspozycji podopiecznych są dwa pokoje 2-osobowe wyposażone w łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i telewizory. Maksymalny okres pobytu w mieszkaniu wytchnieniowym to 21 dni w roku.

Pobyt w ramach całodobowej opieki wytchnieniowej jest bezpłatny. Osoby
z niepełnosprawnościami mają zapewnioną opiekę pielęgniarek, opiekunek, całodobowe wyżywienie i środki, które są niezbędne do codziennego życia, utrzymania higieny tych osób. Dodatkową formą wsparcia, którą zapewnia ośrodek jest poradnictwo psychologiczne. Podopieczni korzystają z rozmów, zajęć indywidualnych lub grupowych z psychologiem. 

Na realizację projektu w 2022 r. wydatkowano kwotę 394.375,23 zł, z czego 307.849,47 zł finansowane było ze środków Powiatu Wrocławskiego, a 86.525,76 zł
z Funduszu Solidarnościowego. W roku bieżącym na ten cel została przeznaczona kwota 550.200 zł.

Więcej informacji dotyczących pomocy w ramach całodobowej opieki wytchnieniowej uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 lub pod nr telefonu 71-72-21-777.

Źródło: Mat. Pras.
Źródło: Mat. Pras.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content