Rusza „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy”

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna realizację programu polityki zdrowotnej na lata 2023-2025 dotyczącego profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. Działania zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

– Co czwarta kobieta po menopauzie jest zagrożona wystąpieniem tej choroby – mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, przedstawiając założenia nowego programu.

Budżet programu to 1,3 mln zł. Działaniami ma zostać objętych 5300 osób. Realizatorem programu polityki zdrowotnej wyłonionym w drodze konkursu jest podmiot wykonujący działalność medyczną Cogito Med.

– Profilaktyka jest tym, co pozwala nam w sposób wczesny, szybki i zdecydowany wykryć osoby zagrożone osteoporozą – podkreśla dr Sebastian Łaźniak, właściciel firmy Cogito Med.

Marcin Krzyżanowski zaprasza na wydarzenie inaugurujące program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.

1 lipca 2023 r. od godziny 9:00 do 18:00, na polanie w Parku Grabiszyńskim odbędzie się Osteofest. Głównym celem festiwalu jest przeprowadzenie bezpłatnych badań densytometrycznych obrazujących gęstość kości. Ponadto mieszkańcy będą mogli skorzystać z innych badań profilaktycznych: badań cytologicznych, badań wzroku, badań płuc, badania krwi, testy PSA, badania w kierunku dny moczanowej, badania cholesterolu. Do dyspozycji będzie również kino letnie, strefa gastronomiczna i strefa FUN dla dzieci. 

OsteoFest to nazwa serii zaplanowanych wydarzeń – miasteczek zdrowia, które będą odbywały się na terenie całego naszego województwa.

Harmonogram festiwali zdrowia:

1.07.2023 Wrocław, Park Grabiszyński

8 – 9.07.2023 – Milicz

15.07.2023 – Brzeg Dolny

16.07.2023 – Legnica

22.07.2023 – Oborniki

Aktualny harmonogram dostępny na stronach:

https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/profilaktyka/ https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/profilaktyka/osteoporoza/

Szczegóły programu

Osteoporoza jest chorobą, która występuje u co czwartej kobiety w wieku pomenopauzalnym i u 15% mężczyzn w starszym wieku. Całkowite ryzyko złamań u kobiet wynosi 30-40%, natomiast u mężczyzn około 20%.

Osteoporoza to choroba układu kostnego związana z niską masą kostną, która przyczynia się do zwiększonej podatności na złamania. W Polsce problem ten dotyka 2,1 mln osób, z czego 1,7 mln stanowią kobiety.

Grupą docelową programu są kobiety powyżej 65 roku życia oraz kobiety w wieku 40-64 lat, u których występują czynniki ryzyka.

W ramach programu polityki zdrowotnej będą prowadzone:

  • działania informacyjno-edukacyjne,
  • oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX – w przypadku wyniku równego lub wyższego niż 5% uczestnik otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu do pomiaru DXA,
  • badanie densytometryczne – działania są skierowane do uczestników programu, którzy skorzystali z edukacji zdrowotnej i uzyskali wynik FRAX ≥5%. Pomiar densytometrii DXA jest dokonywany na szyjce kości udowej,
  • konsultacja lekarska – po wykonaniu badania densytometrycznego, każdy uczestnik programu odbywa wizytę lekarską – niezależnie od wyniku badania. W trakcie tej wizyty, lekarz omawia z uczestnikiem wynik badania DXA. Następnie wykonuje ponowną ocenę ryzyka złamania z użyciem narzędzia FRAX. W przypadku braku osteoporozy pacjent informowany jest o wyniku ujemnym (tj. brak stwierdzonej osteoporozy). W przypadku wykrycia osteoporozy uczestnik kierowany jest do leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ. W czasie konsultacji lekarz przekazuje pacjentowi informację na temat jego bieżącego stanu zdrowia, zalecenia odnośnie dalszego postępowania oraz wskazuje wszystkie dostępne ścieżki postępowania specjalistycznego w ramach systemu opieki zdrowotnej,
  • szkolenia personelu medycznego.

inf. własne/mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content