Warzelnia soli – KGHM stawia na biznes i inwestuje „na zielono”

Ekologiczna i przełomowa – miedziowy gigant ogłosił, że przystępuje do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Inwestycja ma charakter biznesowy i jednocześnie pro-ekologiczny. Zmniejszy zasolenie wód technologicznych KGHM i pozwoli na uzyskanie neutralnej dla środowiska wody pozbawionej soli i zanieczyszczeń. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do miliona ton soli warzonej rocznie oraz blisko 70 tysięcy ton nawozów dla rolnictwa.

Ekologiczna i przełomowa – miedziowy gigant ogłosił, że przystępuje do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Inwestycja ma charakter biznesowy i jednocześnie pro-ekologiczny. Zmniejszy zasolenie wód technologicznych KGHM i pozwoli na uzyskanie neutralnej dla środowiska wody pozbawionej soli i zanieczyszczeń. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do miliona ton soli warzonej rocznie oraz blisko 70 tysięcy ton nawozów dla rolnictwa.

Szacunkowe nakłady inwestycyjne, bazując na wstępnych kalkulacjach oraz analogicznych inwestycjach realizowanych w ostatnim czasie na świecie, mogą sięgnąć nawet 1 mld zł. Z uwagi na dostępność mediów technicznych i energetycznych warzelnia ma być zbudowana przy Hucie Miedzi Głogów.

– Warzelnia soli to dla KGHM przełomowa inwestycja pod wieloma względami. Projekt ma charakter biznesowy i otwiera nowe perspektywy. Mówię tu m.in. o rynku nawozów, które mogą być cennym wsparciem dla polskich rolników. Badamy takie możliwości. Ta inwestycja to dowód zdolności KGHM do innowacji i dostosowywania się do zmieniających warunków i klimatycznych, i rynkowych – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawowym założeniem projektu jest selektywne gospodarowanie wodami kopalnianymi zmierzające do koncentracji strumieni wody o podwyższonej zawartości soli i ich kierowaniu do pompowni głównego odwadniania. Wykorzystanie pary technologicznej, dostępnej w ramach istniejących procesów technologicznych pozwoli na odsolenie strumieni wody i produkcję produktów solnych o znaczeniu handlowym (soli warzonej) w ilości do 1 mln ton rocznie.

– Zastosowanie nowych technologii w procesie odsalania wód to wynik naszych wielomiesięcznych analiz.  Warzelnia może powstawać etapowo, z możliwych do rozbudowania modułów. Proces budowy szacujemy na ok 6 lat ze względu na skalę inwestycji i stopień jej skomplikowania. Pozytywny wpływ na środowisko w połączeniu z rentownością projektu są kluczowe dla naszych działań – mówi Marek Świder, wiceprezes KGHM do spraw produkcji.

Kolejne kroki jakie podejmie jeszcze w tym roku miedziowy gigant będą zmierzać do szczegółowej analizy nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, przeprowadzenia prób technologicznych samych procesów odsalania wód, w tym zagospodarowania odpadów. Później powstanie szczegółowy harmonogram działań. Po realizacji tych zadań podjęta zostanie decyzja o wyborze technologii oraz skali inwestycji.

Dodatkowo w procesie technologicznym warzelni przyjęto reguły Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Do produkcji soli będzie wykorzystana para z istniejącej w Hucie Miedzi Głogów infrastruktury energetycznej oraz bloków gazowo-parowych, a powstałą wodę będzie można skierować do obiegów chłodzących huty. Powstałe w wyniku warzenia soli minerały zostaną wykorzystane do produkcji naturalnych nawozów dla rolnictwa.

Działania te, pozwolą na zdecydowane zmniejszenie sumarycznego ładunku soli deponowanego wraz z wodami pochodzącymi z odwadniania górotworu do ok. 50 proc., tym samym istotnie zmniejszając oddziaływanie spółki na środowisko i przyczyniając się do ochrony ekosystemu rzeki Odra.

Aktualnie KGHM kontynuuje działania etapu przygotowawczego polegające na zaprojektowaniu rozbudowy sieci rurociągów pod ziemią i na powierzchni.

Troska o ekologię i naturę to jeden ze strategicznych obszarów KGHM. W samym 2022 roku Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych blisko 250 mln zł. Rozwiązania przyjazne środowisku to priorytet przy działaniach prowadzonych przez miedziową spółkę. Nowe projekty inwestycyjne są związane z gospodarka wodną i eliminacją zasolenia wód technologicznych.

mat. prasowe KGHM

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content