Rusza kolejna edycja Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego

fot. UM Oleśnicy

Każdy mieszkaniec Oleśnicy może zgłosić swój pomysł, który w przypadku wygranej, będzie realizowany w roku 2024. Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych Gminy Miasta Oleśnicy oraz wydatków na realizację zadań, które może ponieść gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Zgłaszane zadania muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

Zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Oleśnicy i pozostających w jej władaniu, za wyjątkiem nieruchomości w trwałym zarządzie i użytkowaniu miejskich jednostek organizacyjnych.

Zadania można zgłaszać wyłącznie poprzez platformę Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego: https://olesnica.budzet-obywatelski.org/

Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.

Z kwoty 650.000 zł zarezerwowanej na Oleśnicki Budżet Obywatelski 300.000 zł przeznacza się na zadania:od 100.000 do 150.000 zł, kwotę 200.000 zł przeznacza się na  zadania do 100.000 zł, a kwotę 150.000 zł przeznacza się na  zadania  do 60.000 zł.

Koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć  kwoty 150.000 zł.

Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach projektu oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie dostępne są na platformie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego: https://olesnica.budzet-obywatelski.org/ oraz w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy.

Informacje w sprawie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez skarbnika Miasta Oleśnicy – Joannę Jarosiewicz od poniedziałku do piątku, pokój nr 26 w Urzędzie Miasta Oleśnicy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content