Twój Lekarz w pilotażowym programie badania stóp u dzieci i młodzieży

fot. mat. prasowe


Wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieży, to główny cel pilotażowego programu badania stóp
uruchomionego przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Bezpłatne badania potrwają do 2025 roku i będą
realizowane w 16 ośrodkach w Polsce, wśród których znalazł się NZOZ Twój Lekarz. Łącznie mają
objąć 24 tysiące pacjentów w wieku od 5 do 16 lat.


GDZIE ZGŁASZAĆ SIĘ NA BADANIA?
Na badania można rejestrować się osobiście w Pracowni Rehabilitacji Przychodni Twój Lekarz przy
ulicy Witosa 5 w Kobierzycach, lub telefonicznie pod numerem 71 311 12 36 od 10:00 do 18:00. Testy
przeprowadzane w ramach programu są bezpłatne i nie potrzeba na nie skierowania. Obejmują:
ocenę stanu stóp, badanie podoskopowe, test stabilności oraz badanie komputerowe na specjalnej
platformie diagnostycznej mierzącej siły nacisku w pozycji stojącej lub w trakcie chodu.


GROŹNE WADY POSTAWY
Statystyki wskazują, że wady postawy dotykają od 50 do 90% dzieci. Konsekwencje nieleczonych wad
kończyn dolnych, w tym nieprawidłowości w budowie stóp, wpływają na zaburzenia pracy i
ruchomość stawów kolanowych. Tym samym mogą oddziaływać na cały łańcuch biokinematyczny
dziecka. Wczesne zdiagnozowanie wad postawy zapewnia skuteczniejszą terapię – podkreślają
specjaliści zachęcając do udziału programie.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content