Wrocław poszukuje ponad 270 ławników

Foto: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Można zgłaszać kandydaturę na ławników, których wybierze Rada Miejska Wrocławia. Dokumenty można już składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Mówi Sergiusz Kmiecik – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Zgłosić ławników może np. co najmniej 50 obywateli, którzy mają czynne prawo wyborcze i zamieszkują w stolicy Dolnego Śląska. Ławnikami mogą być osoby od 30-70 roku życia.

Funkcja ławników jest społeczna, dodaje.

31 grudnia kończy się kadencja ławników. Są oni wybierani na 4-letnią kadencję.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content