Konferencja DOLNY ŚLĄSK 2020+

mat. prasowe

Dziś w Wałbrzychu, w obecności wicemarszałków Grzegorza Macko, Marcina Krzyżanowskiego oraz Tymoteusza Myrdy – członka zarządu województwa, zainaugurowano konferencję „DOLNY ŚLĄSK2020+” – SZANSE ROZWOJOWE REGIONU. Wydarzenie zorganizowano pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy.

– Spotykamy się dziś aby porozmawiać o szansach rozwojowych dla Dolnego Śląska ale przede wszystkim o szansach rozwojowych dla subregionu wałbrzyskiego, a te ostatnie niezwykle się poszerzają dzięki pieniądzom jakie wynegocjowaliśmy na nową perspektywę unijną – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorza Macko. – Oprócz głównego budżetu unijnego mamy także Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przeznaczony tylko i wyłącznie dla pięciu powiatów byłego województwa wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzych – dodaje wicemarszałek.

Dzisiejsza konferencja była okazją do przekazania informacji o 3 konkursach na dofinansowanie, które właśnie się rozpoczynają. Organizowane są one przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, a beneficjentami mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

– Oprócz wsparcia przedsiębiorców ważny jest również rozwój kapitału ludzkiego na Dolnym Śląsku – to jeden z motorów napędzających gospodarkę naszego regionu. Dlatego jeden z pierwszych konkursów dotyczyć będzie wsparcia szkolnictwa i edukacji zawodowej. Dzięki tym pieniądzom możliwe będzie m.in. tworzenie klas patronackich, rozwój umiejętności kluczowych oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Nowa perspektywa unijna otwiera nowe szanse rozwoju Dolnego Śląska związane z wykorzystaniem środków europejskich, które w drodze negocjacji z Komisją Europejską oraz rządem RP zagwarantował dla regionu Zarząd Województwa Dolnośląskiego. To rekordowa kwota blisko 11 miliardów złotych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, w tym ponad 2,6 miliarda złotych dla subregionu wałbrzyskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dedykowanego rozwojowi obszarów pokopalnianych.

Wysokość kwoty Funduszu na rzecz SprawiedliwejTransformacjidla Dolnego Śląska jest wynikiem prowadzonych przez Zarząd Województwa negocjacji, które uwzględniały objęcie wsparciem zarówno subregionu wałbrzyskiego, jak i powiatu zgorzeleckiego. Komisja Europejska zadecydowała nie obejmować wsparciem powiatu zgorzeleckiego w ramach FST w perspektywie finansowej 2021-2027. W związku z tym istniało zagrożenie, że kwota alokacji Funduszu dla regionu zostanie pomniejszona. Dzięki intensywnym negocjacjom Zarządu Województwa prowadzonym ze stroną rządową udało się zagwarantować utrzymanie dla Dolnego Śląska całej kwoty alokacji Funduszu.

– Rozmawiając o funduszach unijnych nie możemy zapomnieć o niemal 100 milionach euro z budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie wkładów własnych. To ogromna kwota i duże wyzwanie. Trzymam kciuki, aby przedsiębiorcy, samorządowcy i organizacje pozarządowe składali jak najlepsze projekty. Aby usprawnić te działania jako zarząd województwa podjęliśmy decyzję o szybkim uruchomieniu konkursów, ale także o otwarciu filii Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w Świdnicy. Można tam pozyskać niezbędną wiedzę, wziąć udział w szkoleniach tak aby te fundusze jak najszybciej zostały wdrożone – podsumowuje Tymoteusz Myrda – członek zarządu województwa.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content