Akademia KGHM dla rodziców i uczniów z Zagłębia Miedziowego

mat. prasowe

Chronimy, uczymy, dbamy – KGHM zaprasza do współpracy i promocji prospołecznych programów czy szkoleń dla mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz szkół z Zagłębia Miedziowego. Wszystkie inicjatywy współfinansowane przez miedziową spółkę prowadzone będą w ramach Akademii KGHM.

Inauguracja Akademii KGHM to doskonała okazja do podsumowań. Od 2020 roku zrealizowanych zostało już ponad 150 inicjatyw i programów jak „Szkoła Rodziców i Wychowawców”, „Leader 100”, „Archipelag Skarbów” czy „Gwiazda Mocy”. Wszystko dla i z myślą o mieszkańcach Zagłębia Miedziowego. Do tej pory beneficjentami projektów było ok. 40 tys. osób. Działania były prowadzone w ponad 30 miejscowościach województw: dolnośląskiego i lubuskiego.

– Pomagamy w odkrywaniu i poszukiwaniu tego co najlepsze w mieszkańcach Zagłębia Miedziowego. Jako lider branży wydobywczej pokazujemy, że działalność prospołeczna jest niezwykle ważną częścią naszej strategii rozwoju. Dobrosąsiedzkie stosunki i zaangażowanie w lokalne społeczności to cele miedziowej spółki, które z powodzeniem realizujemy. Powołanie Akademii jest tego najlepszym przykładem – powiedział Mirosław Kidoń, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A., p.o. wiceprezesa zarządu do spraw rozwoju KGHM.

Od teraz wszystkie pogramy profilaktyczne, warsztaty i działania prospołeczne będą organizowane pod nazwą Akademia KGHM. Działania obejmują miasta Zagłębia Miedziowego, ale też Chojnów, Chocianów, Krotoszyce czy miejscowości w województwie lubuskim m.in. Sulechów, Wschowa i Szlichtyngowa.

– Synergia samorządu, biznesu i NGO-sów to dużo większe korzyści dla mieszkańców. Dobrym przykładem takiej współpracy jest realizacja wspólnych programów edukacyjnych, profilaktyczno-zdrowotnych czy integrujących społeczność lokalną. Przy wparciu KGHM mieszkańcy gminy Polkowice podnoszą swoje umiejętności wychowawcze – uczestnicząc w programie Szkoła Rodziców i Wychowawców, w Archipelagu Skarbów poznają zagrożenia współczesnego świata i uczą się jak ich uniknąć, ale także budują tożsamość i więzi lokalne np. podczas Rodzinnych Polkowic. Możemy działać osobno, ale razem znaczy więcej, lepiej, efektywniej – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

– Projekt podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli, mimo wieloletniej już jego realizacji, nadal cieszy się niegasnącym zainteresowaniem legniczan. Wynika to oczywiście z potrzeb i wyzwań coraz bardziej świadomych rodziców oraz czasów, w których żyjemy. Po kilku latach warsztatów setki rodzin z Legnicy może pochwalić się certyfikatami super mam i ojców. Jesteśmy z tego dumni – dodaje Ewa Szczecińska-Zielińska, dyrektor wydziału promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miasta Legnicy.

W najbliższych tygodniach zaplanowane są już intensywne działania dla m.in. uczniów szkół podstawowych, kadry pedagogicznej i rodziców. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to ogólnopolski program ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. KGHM przy realizacji warsztatów współpracuje z Głogowskim Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Stowarzyszeniem Imelda oraz Związkiem Dużych Rodzin 3+ w Legnicy.

– Dzięki docenieniu roli programów profilaktycznych przez KGHM Polska Miedź S.A. organizacje pozarządowe mogą rozwijać swoje działania i nieść wsparcie jeszcze większej liczbie mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Dodatkowo partnerstwo biznesu otwiera samorządy na współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu ze wspólnych działań korzystają m.in. uczniowie oraz kadra pedagogiczna szkół całego regionu – dodaje Anna Mazurkiewicz z Głogowskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

KGHM chce stale modyfikować program uzupełniając go m.in. o działania związane z bezpieczeństwem dzieci i promocja odpowiedzialnych zachowań nad wodą czy w górach.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest realizowany w formie szkoleń (łącznie 40 godzin dydaktycznych), a liczebność grup wynosi 10–12 osób. Cennym elementem edukującym jest wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu i poza nim w relacji z dzieckiem nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

Akademia KGHM obejmuje również projekt „Archipelag Skarbów”, czyli program profilaktyki uniwersalnej, adresowany do uczniów klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ukierunkowanym na ograniczenie zachowań problemowych takich, jak: używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza. W programie uczestniczą również rodzice uczniów biorących udział w zajęciach oraz kadra pedagogiczna szkoły.

W ramach Akademii KGHM można również realizować projekty dotyczące wzmocnienia poczucia własnej wartości wśród najmłodszych mieszkańców Zagłębia Miedziowego („Gwiazda Mocy”) oraz inicjatywy związane z odkrywaniem i rozwijaniem potencjału wśród uczniów (Leader100).

Partnerstwo z lokalnymi społecznościami to efekt wrażliwości KGHM na potrzeby otoczenia, w którym funkcjonuje. Miedziowa spółka buduje dobre relacje z mieszkańcami, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Firma wspiera lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne czy też służące podniesieniu jakości życia. By działać efektywnie, w swoich projektach KGHM uwzględnia elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

Miedziowa spółka stawia na działalność charytatywną, profilaktykę zdrowotną, popularyzację sportu, a także wspieranie kultury i nauki. W realizację programów społecznych bardzo zaangażowani są także pracownicy KGHM, biorąc udział w licznych akcjach wolontariatu.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content