Ks. prof. Wołyniec: Jezus w Najświętszej Eucharystii jest obecny w sposób prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny

fot. Radio Rodzina

Uroczystość Bożego Ciała, czyli Najświętszej Krwi i Ciała Jezusa Chrystusa, przypomina o obecności Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy i wyrazem dogmatu Kościoła o transsubstancjacji, czyli przeistoczeniu.

Do sakramentu Eucharystii trzeba się przygotować. To niezwykłe spotkanie z żywym Bogiem, który stworzył człowieka i go odkupił. Będąc zanurzonym w świecie, trudno przejść tak od razu do spotkania z Bogiem. Bóg lubi to, co pokorne, proste i ciche.

To spotkanie z Nim może być prawdziwe, kiedy wyciszymy się na wszelkie rozproszenia zewnętrzne i otworzymy na transcendencję Pana Boga, który przekracza to, co jest naturalne. Przez akt wiary chciejmy się z Nim spotkać, chciejmy uwierzyć w słowa „To jest Moje Ciało, to jest Moja Krew”, że w tej hostii, w tym białym opłatku jest On cały obecny. – mówi ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor MWSD we Wrocławiu i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Duchowny przypomniał słowa kard. J. Ratzingera (Benedykt XVI), który powiedział, iż przyjmowanie Komunii Św. jest najwyższym aktem Adoracji, oddaniem czci Bogu. W rozmowie przybliżamy istotę dogmatu o przeistoczeniu, z jaką postawą należy przyjmować Jezusa w Eucharystii i jak kapłani przygotowują się do uczestniczenia w sakramentach.

Mowa eucharystyczna

O posłannictwie Jezusa przypomina także Ewangelia wg. św. Jana (6 rozdział).

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez* Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

Na rozmowę zapraszamy w środę 7 czerwca o godz. 13:10 w audycji Dziś w Kościele.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content