Wręczono promesy na Ekopracownię zielone serce szkoły

fot. Radio Rodzina

Na terenie każdego powiatu województwa dolnośląskiego powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł energii. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył na ten cel ponad 3,7 mln zł.

-Szkoły mogły otrzymać 50 tys. zł dotacji na ekopracownię przyrodniczą i 75 tys. zł na ekopracownię OZE.  Mówi Łukasz Kasztelowicz. – prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.

– Rozpoczął się drugi, dodatkowy nabór, który potrwa do 20 czerwca, dodaje prezes.

-Chcemy podnosić świadomość ekologiczną wśród najmłodszych mówi  Ireneusz Zyska – wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content