PGE posadziła ponad 110 tys. nowych drzew w ramach programu „Lasy Pełne Energii”

Źródło: www.gkpge.pl/

W ramach wiosennej edycji akcji „Lasy Pełne Energii” Grupa PGE posadziła ponad 110 tysięcy młodych drzew w 21 lokalizacjach na terenie 12 województw. Była to już 23. edycja sadzenia drzew w ramach zapoczątkowanego w 2000 roku programu. Wzięli w niej udział pracownicy Grupy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, leśnikami i lokalnymi społecznościami. Kolejne sadzenie lasów już jesienią.

– PGE jest partnerem społecznie zaangażowanym. Przejawia się to nie tylko w naszej działalności biznesowej, charytatywnej czy sponsoringowej, ale także prośrodowiskowej. Od 23 lat przy wsparciu instytucji działających na rzecz ochrony środowiska razem z lokalnymi społecznościami, dziećmi i młodzieżą szkolną sadzimy lasy w całej Polsce. Przez ten czas posadziliśmy blisko 900 tys. nowych drzew, z czego rekordową liczbę ponad 110 tys. drzew tylko tej wiosny. To nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego, edukację ekologiczną, jak również wspieranie lokalnych społeczności – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W sadzeniach drzew udział wzięło blisko 2000 osób, w tym pracownicy PGE z rodzinami oraz zaproszeni goście — dzieci i młodzież szkolna, młodzież z Akademii Piłkarskiej Stali Rzeszów oraz przedstawiciele lokalnych społeczności. Oprócz sadzenia drzew, wolontariusze PGE posprzątali również lasy w okolicy Sulikowa i Radomierzyc koło Kompleksu Turów, tereny zielone w Nadleśnictwie Głogów oraz Carską Drogę w Dolinie Biebrzy. W pracach porządkowych brali udział pracownicy PGE, ich rodziny, młodzież szkolna, leśnicy i pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Tegoroczną akcję sadzenia lasu rozpoczęli pracownicy PGE Obrót oraz rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja, wspierani przez dzieci ze szkoły Podstawowej nr 13 w Rzeszowie oraz młodzież z Akademii Piłkarskiej Stali Rzeszów. W trakcie kilkugodzinnej akcji posadzili ponad 4 tys. młodych sosen.

Zakończenie wiosennego sadzenia drzew odbyło się w Zgierzu, gdzie pracownicy PGE EC posadzili 36 sadzonek na terenie Elektrociepłowni Zgierz.

Lasy Pełne Energii

Lasy Pełne Energii to flagowy, autorski projekt środowiskowym Grupy PGE, który jest prowadzony od 23 lat. Co roku wiosną, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności, sadzą drzewa na terenach leśnych przygotowanych przez nadleśnictwa. Od początku programu wzięło w nim udział blisko 29 tys. osób. Uczestnicy posadzili wspólnie ponad 880 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 72 lokalizacjach na terenie 14 województw.

Celem programu „Lasy Pełne Energii” jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu oraz odnowienie gospodarki leśnej. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Sadzenie drzew na terenach Lasów Państwowych ma również charakter edukacyjny. Uczestnicy biorą udział w warsztatach sadzenia lasu prowadzonych przez leśników.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content