Na Dolnym Śląsku powstaną dwie nowe obwodnice

fot. TK/Radio Rodzina

Przedstawiciele Zarządu Województwa Dolnośląskiego podpisali dziś umowy z wykonawcami na budowę obwodnic dolnośląskich miast. Obwodnicę Boguszowa-Gorc wybuduje Eurovia S.A., a obejście Chełma zostanie zrealizowane przez PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. Łączna wartość obu umów to 87 mln złotych.

Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego przedstawił zakres inwestycji.

Zapytaliśmy Tymoteusza Myrdę, członek zarządu województwa dolnośląskiego, jakie nadzieje wiązane są z powstaniem nowych obwodnic.

– Dzisiaj jest historyczny dzień. – podkreśliła Sylwia Dąbrowska, burmistrz Boguszowa-Gorc.

– Zadanie bardzo ważne i istotne ze względu na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. – mówi Wojciech Płaziuk, wójt gminy Udanin.

Inwestycje zostaną dofinansowane ze środków państwa. – Kwoty dofinansowań są bardzo znaczące i umożliwiają nam rozpoczęcie przedsięwzięć – tłumaczy Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Pierwsza z tras zyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu budowy obwodnic. Wartość całego projektu wynosi 66 mln zł, a kwota dofinansowania to 46,2 mln zł. Dzięki inwestycji ma skrócić się czas przejazdu dla kierowców, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także w znaczący sposób zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

Inwestycje podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 metrów od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych, a rozbudowa drogi na całym odcinku odbywać się będzie w istniejącym śladzie. Zakładany w przetargu budżet wynosił blisko 20,6 mln zł. Oferty złożyło pięć firm, z których jako wykonawcę wybrano Eurovia S.A. z ceną 16.8 miliona złotych, a termin realizacji prac budowlanych zaplanowano na 18 miesięcy.

Drugi etap tej inwestycji jest w toku i aktualnie trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla odcinka obwodnicy o długości 3,7 km (do projektowanego skrzyżowania DW nr 367 z ul. Krakowską). W przetargu uczestniczy 12 firm, a założony w przetargu budżet inwestycyjny to blisko 1,7 mln zł. Obecnie trwa ocena ofert, a termin wykonania zamówienia to 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Kolejną inwestycją, która wkrótce powstanie jest obwodnica Chełma, która również podzielona zostanie na dwa etapy. W ramach pierwszej z nich wybudowany zostanie nowy odciek DW 345 o długości 1,096 km i przebudowany istniejący odcinek o długości 150 m. Prace obejmą też pobliskie drogi gminne na łącznej długości 600 m. Jedno z projektowanych skrzyżowań będzie mieć formę oświetlonego ronda. Dodatkowo wybudowany zostanie jednoprzęsłowy most nad rzeką Cicha Woda, o długości 30 metrów oraz niezbędna infrastruktura drogowa i sieciowa. 

Drugi etap zakłada przebudowę DW 345 w miejscowości Lusina. Długość przebudowywanego odcinka to 652 m. Zakres robót obejmuje budowę jezdni w istniejącym śladzie, z dodaniem obustronnych chodników i poboczy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Powstaną także dwie zatoki autobusowe i trzy aktywne przejścia dla pieszych (w tym dwa z azylami). Koszt inwestycji przekracza 25 milionów złotych, a zadanie zostanie sfinansowane w 95% z programu „Polski Ład”.

inf. własne/mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content