TAURON liderem inwestycji w sieci dystrybucyjne

Źródło: TAURON

2,4 mld złotych zainwestuje TAURON w tym roku w sieci elektroenergetyczne. To największy strumień finansowy kierowany na dystrybucję w ostatnich latach. Środki te zostaną przeznaczone na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE oraz modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych.

Mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

– Z naszych analiz wynika, że na realizację ambitnej strategii inwestycyjnej tylko do 2030 roku potrzebujemy w obszarze dystrybucji dodatkowych środków finansowych na poziomie około 11,5 mld zł. – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON. – Powodzenie transformacji energetycznej jest uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie – dodaje prezes TAURONA.

Obecna sieć elektroenergetyczna nie była projektowana i budowana na potrzeby współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania. Przed operatorami sieci dystrybucyjnej stoją więc nowe wyzwania dotyczące m.in. zbudowania segmentu usług elastyczności, wdrożenia systemu informacji o rynku energii elektrycznej, masowej wymiany liczników na liczniki zdalnego odczytu, dostosowania sieci dystrybucyjnych do rozwijającej się dynamicznie energetyki prosumenckiej, OZE oraz do elektromobilności.

– W naszej ocenie jednoczesna realizacja dotychczasowych zadań i odpowiedź na nowe wyzwania, wymusza zmianę poziomu i kierunków inwestowania – wyjaśnia Radosław Pobol, prezes TAURON Dystrybucja. – Jeżeli tak dużo środków musi być przeznaczanych na dostosowanie sieci do rozwijającego się tak dynamicznie OZE, to jest ich mniej na modernizację i utrzymanie istniejącego majątku sieciowego – dodaje prezes Pobol.

Wyzwania wynikające z nowych regulacji unijnych i krajowych stawiają przed operatorami wymóg przeprowadzenia inwestycji, z uwzględnieniem dalszej poprawy wskaźników jakościowych dostaw energii (CTP, CP). Są to wskaźniki określające między innymi możliwy dopuszczalny czas jednostkowy oraz łączny przerw w dostawie energii dla klientów.

Ich dotrzymanie wymaga utrzymania i stałej poprawy niezawodności sieci, zmniejszenia jej awaryjności oraz ciągłej rozbudowy, które z kolei wymagają ogromnych nakładów finansowych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują operatorzy, bez zapewnienia mechanizmów wsparcia i finansowania zewnętrznego istnieje zagrożenie, że cele założone w tych politykach i strategiach mogą nie zostać zrealizowane. Będzie to wynikać z braku odpowiednich środków inwestycyjnych na sieci dystrybucyjne energii elektrycznej.

Kierunek prosumenci

Od kilku lat utrzymują się rosnące potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii.

W ostatnich trzech latach średniorocznie TAURON Dystrybucja przyłącza do swojej sieci ok. 40 tys. nowych klientów. Tylko w minionym roku zostało dodatkowo przyłączonych do sieci TD ponad 105 tys. mikroinstalacji. Na koniec 2022 roku w sieci spółki pracowało ich już 378,5 tys. o mocy ponad 2,917 GW.

Inwestycje ważne dla regionów

Do kluczowych inwestycji sieciowych realizowanych przez TAURON Dystrybucję w województwie śląskim należy m.in. budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV Pyrzowice Lotnisko wraz z liniami zasilającymi, umożliwiająca rozbudowę śląskiego portu lotniczego. Kolejne kompleksowe działanie to poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Planowane zakończenie tego wieloetapowego projektu to rok 2029. W północnej części województwa prowadzona jest również przebudowa GPZ-tu Herby.

Na terenie Dolnego Śląska największe realizowane inwestycje sieciowe TAURON Dystrybucji to modernizacja rozdzielni w stacji 400/110 kV Tucznawa, budowa linii kablowej wysokiego napięcia Krzywa – Bolesławiec Tysiąclecia, modernizacja i rozbudowa stacji Pasikurowice oraz stacji Czechnica.

Na terenie Małopolski z dużych zadań sieciowych realizowane są obecnie budowy GPZ-ów (Główne Punkty Zasilania) Kurdwanów, Zawada i Muchówka wraz z powiązaniami liniowymi.

W woj. opolskim natomiast trwa budowa dużej stacji wysokiego napięcia 110/15 kV Gogolin wraz z liniami 110 kV. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2024 r.

Źródło: TAURON

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content