KGHM podsumowuje wyniki za I kwartał 2023 roku

mat. prasowe KGHM

W pierwszym kwartale 2023 roku KGHM odnotował 7 proc. wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej do poziomu 9 585 mln zł oraz mocny wynik operacyjny Grupy 1 882 mln zł. Miedziowy gigant utrzymuje stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych. KGHM przedstawił wyniki operacyjne i finansowe za I kwartał 2023 roku.

– KGHM ma ugruntowaną pozycję na światowych rynkach i kontynuuje kierunki rozwoju, szczególnie jesteśmy zadowoleni z krajowej produkcji miedzi oraz srebra. Trudne warunki makroekonomiczne tylko przyspieszają projekty związane z usprawnianiem wydobycia i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz finansowego spółki. Koncentrujemy się na udostępnianiu kolejnych złóż, zakończyliśmy głębienie szybu GG-1, kontynuujemy prace przygotowawcze do budowy szybu GG-2. Mamy interesujące plany inwestycyjne, w tym projekty związane z kwestiami środowiska i zielonej energii – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

-To wyniki dobre. Zgodne z oczekiwaniami rynku, dodaje prezes.

-Jesteśmy zadowoleni z produkcji krajowej, zaznacza Tomasz Zdzikot.

-Nasza działalność jest prowadzona bezpiecznie. O tym wskazuje wskaźnik zadłużenia, podkreśla prezes.

Stabilna produkcja miedzi

Wydobycie i produkcja metali przez aktywa krajowe przekroczyły założenia budżetowe. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za okres 3 m-cy w 2023 roku odnotowano wzrost wydobycia urobku o 2,6%. Skutkiem wyższego wydobycia oraz przerobu nadawy w ZWR i zawartości metalu był wzrost produkcji miedzi w koncentracie w stosunku do 1 kwartału ub. roku o 0,5%. Produkcja srebra w Polsce w ujęciu rocznym to wzrost o 10,3%.

KGHM utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” w rankingu World Silver Survey 2023. W kategorii „największych producentów srebra” – miedziowy gigant – znalazł się na drugiej pozycji.

Wyniki finansowe

Miedziowy gigant w I kwartale 2023 roku zanotował wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej do poziomu 9 585 mln zł oraz mocny wynik operacyjny Grupy 1 882 mln zł.

GK KGHM utrzymuje bezpieczny poziom zadłużeniawskaźnik długu netto/EBITDA na koniec 1 kwartału 2023 roku wyniósł 0,9.

Ślad środowiskowy produktów KGHM

KGHM zlecił wykonanie analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykonał analizy zgodnie z normami ISO oraz przygotował deklaracje środowiskowe. Miedziane produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

Przeprowadzone analizy potwierdzają, że huty KGHM (Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Cedynia) produkują metale w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami. Huty mają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Dodatkowo Oddziały z Legnicy i Głogowa posiadają międzynarodowy certyfikat Copper Mark. KGHM liczy, że do tego grona wkrótce dołączy również Huta Miedzi Cedynia.

W 2022 r. produkcja walcówki i drutu w KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła 284,8 tys. ton, co odpowiadało za blisko 11% produkcji w Europie. Ten wynik plasuje KGHM w czołówce europejskich producentów tych półproduktów z miedzi.

Inwestycje i rozwój

KGHM z powodzeniem kontynuuje Program Udostępniania Złoża, po zakończeniu głębienia szybu GG -1 podpisana został umowa z wykonawcą szybu GG-2. Trwa rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, w tym budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów.

W spółce prowadzone są inicjatywy badawczo – rozwojowe dotyczące zwiększenia efektywności głównego ciągu technologicznego

Lider transformacji energetycznej

Odpowiadając na światowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, KGHM realizuje Politykę Klimatyczną, w której zadeklarował osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Obecnie praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

KGHM dywersyfikując źródła energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, stawia również na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Ponadto KGHM jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w kraju.

Wolontariat pracowniczy

W KGHM w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2023 roku udało się przeprowadzić kilkadziesiąt akcji z udziałem wolontariuszy – pracowników miedziowej spółki. Dzięki wspólnym działaniom wolontariusze rozwijają własne kompetencje, takie jak umiejętność dowodzenia, praca w grupie, komunikacja oraz umiejętności analityczne czy rozwiązywanie problemów.

Spółka organizuje akcje charytatywne, szkolenia oraz programy zdrowotne przy wsparciu samorządów Zagłębia Miedziowego oraz organizacji pozarządowych. Inicjatywy KGHM są wyróżniane w ogólnopolskich zestawieniach dotyczących działań prospołecznych przedsiębiorstw.

KGHM może się pochwalić m.in. udziałem w programie przeciwdziałania depresji, promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, warsztatami dla uczniów czy akcją Cudowni Rodzice, w której pracownicy, którzy zostają rodzicami otrzymują specjalne pakiety z prezentami. Ważnym programem jest kampania Mie(dź) Rodzinę. Miedziowa spółka wspólnie z samorządami Zagłębia Miedziowego promuje rodzicielstwo zastępcze.

mat. prasowe KGHM

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content